Danmark kan se frem til sin tredje ulvezone, hvor det vurderes, at der er forhøjet risiko for ulveangreb på husdyr

Af Erik Poulsen

Jylland er på vej til at få sin tredje ulvezone i Sønderjylland. Der er i forvejen udpeget ulvezoner i Vestjylland og Midtjylland i henholdsvis 2017 og 2019.

En ulvezone er et område, hvor myndighederne vurderer, at der er en forhøjet risiko for ulveangreb på husdyr. Husdyrholdere med mindre dyr som får, geder, farmhjorte og små heste i zonen kan derfor få tilskud til etablering af ulveafvisende hegn. 

Den nye ulvezone i Sønderjylland omtales af Miljøstyrelsen i et referat af seneste møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, hvor der blev spurgt ind til de mange ulveangreb på får i det sønderjyske:

”Ulven GW1700f har gennem de sidste måneder opholdt sig i det Nordtyskland og Sønderjylland. Området opfylder nu betingelserne for, at det kan udpeges som et ulveområde, og den proces er sat i gang”, skriver Miljøstyrelsen.

Hunulven GW1700f har siden 3. oktober dokumenteret angrebet får mindst to steder på Tønderegnen og er under mistanke for yderligere fem angreb i området i oktober og november. Det er samtidigt dokumenteret, at den har angrebet dyr i Slesvig-Holsten i begge måneder, så den færdes frem og tilbage over grænsen. 

Udover de mange angreb i et koncentreret område så spiller det formentlig også ind på udpegning af Sønderjylland som ulvezone, at der er flere hanulve i nærheden og dermed risiko for, at en af dem danner par med GW1700f. 

I Jylland formodes hanulvene GW1629m og GW1468m at opholde sig blot en til to dages strejfture væk ved henholdsvis Hovborg og Oksbøl, mens der er i Slesvig-Holsten er dokumenteret angreb fra to andre hanulve i begyndelsen af november.

Det drejer sig om GW1878m og GW1536m. Sidstnævnte er en jyskfødt ulv fra 2019-kuldet i Stråsø Plantage, som står bag en række angreb på får i Slesvig-Holsten, men senest også dokumenteret har angreb kvæg.  

Den langsomme afklaring af dna-spor på fårene i Sønderjylland blev ifølge referatet også drøftet af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe:     

”Der bliver spurgt til, om der kan gøres noget i forhold til, at processen opleves som langstrakt, og der kan opstå nye angreb, inden der kommer svar på DNA-analyser, og inden sagen forelægges ministeren, og der tages politisk stillingtagen? Miljøstyrelsen oplyser, at sagen behandles inden for de vedtagne forvaltningsmæssige rammer men at det vil være oplagt for gruppen at behandle dette i planen, hvor der efterspørges større fleksibilitet”.

Med ”planen” menes der den reviderede forvaltningsplan for ulv i Danmark, som ulvegruppen i flere år har arbejdet med – og senest har valgt at udskyde endnu engang til marts 2021. 

Referatet fortæller også, at Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen og Miljøstyrelsens naturplanlægger med ansvar for ulveforvaltning, Lasse Jensen, for nyligt har været i Varde for at mødes med Sydvestjyske Fåreavlere. Foreningen har efter flere angreb i det sydvestjyske lavet et beredskab, hvor fåreavlerne hjælper med blandt andet oprydning efter formodede ulveangreb.

”Der var enighed om, at det var et godt møde, men det efterlod også en række spørgsmål og ønsker til den kommende forvaltning”, skriver Miljøstyrelsen.

Hele referatet fra ulvegruppens møde kan læses via linket herunder. Det fortæller, at der trods et meget langstrakt forløb endnu ikke er udarbejdet et konkret forslag til en ny ulveforvaltningsplan. Det var der forud for seneste møde generel utilfredshed med blandt ulvegruppens medlemmer, der alle repræsenterer forskellige naturinteresser. 

Konklusionen blev derfor, at ulvegruppens medlemmer – og ikke som hidtil Miljøstyrelsen – nu selv har overtaget opgaven med at formulere et forslag. Det arbejdes der på frem til to nye møder i januar. 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »