Miljø- og Fødevareministeriet ansætter ny direktør for Naturstyrelsen i Randbøl ved Vejle …

Af Naturstyrelsen

I spidsen for den nye Naturstyrelse i Randbøl står fra den 1. juni Peter Ilsøe, der siden 2011 har været ansat som vicedirektør i den nuværende Naturstyrelse, hvor han har ansvar for arealdrift, friluftsliv, partnerskaber og nationalparker. Peter Ilsøe har allerede et vældig godt indblik i den nye Naturstyrelse, da han siden efteråret 2015 har stået for opbygningen af styrelsen.

Den nye Naturstyrelse etablereres som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser, ”Bedre Balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”, hvor den nuværende Naturstyrelse den 1. juli 2016 deles i Naturstyrelsen, der får hovedsæde i Randbøl, og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der får hovedsæde i København.

Departementschef Henrik Studsgaard siger:

– Med valget af Peter har vi lagt vægt på at få en handlekraftig leder med stærke faglige, strategiske og ledelsesmæssige kompetencer. Peter har samtidig et indgående kendskab til de udfordringer den nye Naturstyrelse står overfor, så jeg er sikker på, at han er den rette person til at stå i spidsen for opbygningen af ministeriets nye styrelse, siger han.

Naturstyrelsen får ansvaret for driften af statens skov- og naturarealer og for at gennemføre naturgenopretningsprojekter. Den nyansatte direktør glæder sig til opgaven:

– Naturstyrelsen skal passe på nogle af vores fantastiske fælles goder. Det er en vigtig samfundsopgave – især fordi opgaven også handler om at levere den bedste natur og de bedste friluftsoplevelser til borgerne. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for en stærk faglig styrelse fyldt med engagerede medarbejdere, siger Peter Ilsøe.

53-årige Peter Ilsøe blev uddannet som forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1987, hvor han også blev ansat som forstfuldmægtig i Miljøministeriet. Siden blev han projektleder for genslyngningen af Skjern Å, og i 1998 blev han ansat som skovrider i Vadehavet i den daværende Skov- og Naturstyrelse. Siden 2011 har han som nævnt været vicedirektør i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens nuværende direktør Hanne Kristensen fortsætter som direktør for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »