Komitéen for godkendelse af kemikalier (REACH-udvalget) fra Europa-Kommissionen har vedtaget en forordning om begrænsning af blyaffald i vådområder med en overgangsperiode på to år

Af Redaktionen

I princippet glæder Deutsche Jagdverband (DJV) sig over den europæiske forordning om forbuddet mod blyaffald i vådområder. Der er dog et centralt problem, nemlig selve definitionen af ​​et vådområde: Når alt kommer til alt kan enhver dam eller vandansamling på en mark være et sådant område.

I 14 tyske forbundsstater har der i mange år nu været praksisorienterede regler, der forbyder blyaffald i og over vand. DJV opfordrer politikere og ammunitionsproducenter til hurtigt at øge udviklingen af ​​alternativ ammunition i den korte overgangsperiode. Især skal den dræbende virkning hos pattedyr undersøges nøjere. DJV hilser et tilsvarende initiativ fra det føderale landbrugsministerium velkommen.

EU-Kommissionen har, på trods af kritik, ikke fundet anledning til at ændre på udkastet.

Bufferzone på 100 meter

Den 100 meter bufferzone, der er fastsat i bekendtgørelsen, betyder, at brugen af ​​blyholdig ammunition under jagt efter et regnbyge faktisk er udelukket.

Forbudet vil tillige også have en indvirkning på skydebanerne, hvis disse  er placeret i en bufferzone. At tilpasse disse baner koster et 7-cifret euro-beløb pr. bane og er i mange tilfælde meget tidskrævende.

DJV opfordrer politikerne til hurtigt at skaffe den nødvendige kapital. Uden et bredt netværk af skydebaner er regelmæssig træning til en etisk forsvarlig jagt således ikke mulig. 

REACH-udvalget har ikke foretaget ændringer i det stærkt kritiserede udkast til forordning, som DJV allerede i marts påpegende.  Selv forlængelsen af ​​overgangsperioden til tre år indført af Tyskland blev ignoreret. Europa-Kommissionen har også nægtet at tage hensyn til bekymringerne fra organerne i Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) under den årelange afstemningsproces.

DJV har juridiske bekymringer

Jægerne skal fremover kunne bevise, at han ikke har anvendt blyholdig ammunition i vådområder. Ifølge DJV er denne omvendte bevisbyrde i strid med retsstatsprincippet, når en overtrædelse af forordningen er sanktioneret.

Overtrædelser er vanskelige at sanktionere

Den uklare definition af et vådområde gør det også umuligt at sanktionere en overtrædelse effektivt: Fordi en sanktion kun kan pålægges, når det er klart, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. Derudover går anvendelsesområdet over for slutforbrugeren (dvs. jægeren) klart ud over, hvad REACH-forordningen faktisk er beregnet til – den er rettet mod industriens brug af kemikalier.

Hvad den nye forordning vil betyde for danske forhold, hvor der ikke benyttes blyhagl er endnu ukendt. I Danmark er der stadig tilladt at bruge blyholdig riffelammunition.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »