Ny forening vil kæmpe for bevarelse af den “gamle” Foreningen af Danske Buejægere (FDAB), som risikerer at blive nedlagt under generalforsamling d. 28. august 2021

Læserbrev af Peter Bue Westh

Foreningen af Danske Buejægere, der i 1999 fik lovliggjort buejagt i Danmark, er måske ved at forsvinde fra jordens overflade. Den siddende bestyrelse ønsker at fusionere med Danmarks Jægerforbund. Det kommer bag på mange.

FADB’s bestyrelse har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 28. august i år med det ene punkt at nedlægge den gamle, hæderkronede forening.

Når mange medlemmer er blevet overraskede og vrede over dette, er det bl.a. på baggrund af, at bestyrelsen har sagt, at de har fået mandat til det på generalforsamlinger. Sandheden er dog, at det aldrig har været på dagsordenen, det er blot nævnt i beretningen eller under eventuelt. Den brede medlemsskare er ikke blevet orienteret.

Formanden, Jørgen Vester, taler hele tiden om ’en fusion’ med DJ (Jægerforbundet). Men det er ikke en fusion, der kommer til at ske. Det bliver en nedlæggelse af foreningen. Og så er medlemmerne fritstillede.

Dem, der i forvejen er medlemmer af DJ, sparer 250 kr om året men mister en dedikeret fortaler for deres specielle jagtform, buejagten. Hvad dem, der ikke er – eller ønsker at være en del af DJ, vil gøre, står hen i det uvisse.

Bestyrelsen, der i høje toner anpriser Jægerforbundet, påstår, at buejagten gennem medlemskab her får et talerør og at man ved at stå sammen står stærkere. Holder de argumenter?

Da FADB vandt buejagten, var det uden at have sæde i vildtforvaltningsrådet. Står alle de forskellige grupperinger i DJ sammen? Det har de jo ikke gjort historisk. Hvorfor skulle de så gøre det nu?

En lille gruppe FADB medlemmer er blevet så vrede over dette kup-lignende tiltag, at de har dannet en ny forening, Dansk Buejæger forbund.

Foreningen har et primært og et sekundært formål: først og fremmest at få gjort så mange medlemmer som muligt opmærksom på det, der foregår og konsekvenserne, at buejagten mister sin egen stemme i debatten. Og derefter, at hvis bestyrelsen skulle få held med deres forehavende, at tilbyde en organisation, der kan træde i stedet for FADB.

Buejægerne må være bedst tjent med en organisation, der er åben, demokratisk og dedikeret forkæmper for jagt i al almindelighed og buejagt i særdeleshed.

Derfor er DBf’s meget betænkelig ved at lade DJ overtage repræsentationen af buejagten.

Et er, at DJ lader til at være i tilbagegang.

Et andet er, at det er meget svært at gennemskue, hvad der bliver besluttet i DJ. Der er intetsigende bestyrelsesreferater med vedhæftede ’lukkede’ notater og bilag, som forventeligt indeholder substansen. Det virker ikke demokratisk.

Et tredje er, at buejægerne er en forsvindende del af jægerne i Danmark. Hvorfor tror man, at der bliver taget hensyn til dem, hvis det er opportunt at ofre dem til fordel om fx en lokumsaftale om udsætningsfugle? Og et fjerde er, at DJ tilsyneladende mangler at vise mod og mandshjerte til at sige DOF imod og argumentere for jagt.

Det bliver spændende at se resultatet af den ekstraordinære generalforsamling den 28. august.

Netnatur.dk har i en mail fremsendt d. 5. august bedt fmd for FADB kommentere læserbrevet herover.
Læserbreve, der ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »