Ny udgave af Henning Kørvels bog ”Råvildt og råvildtjagt” udkommer 28. april hos forlaget Lindhardt & Ringhof. Værket er på  hele 370 sider

Tekst: Netnatur (Annonce)

Savner du savner en opdateret bog om råvildt og jagten på denne smukke vildtart, så kan se frem til, at en ny udgave af Henning Kørvels bog ”Råvildt og råvildtjagt” udkommer 28. april hos forlaget Lindhardt & Ringhof. Værket er på 370 sider og koster 349 kroner.

Hvis du savner en ny opdateret bog om råvildt og jagten på denne vildtart, så kan du se frem til, at en ny udgave af ”Råvildt og råvildtjagt” af Henning Kørvel udkommer hos forlaget Lindhardt & Ringhof 28. april, og interesserede jægere således kan nå at blive opdateret før premieren på årets bukkejagt 16. maj.

Bogen stiller blandt andet skarpt på ”den fynske råvildtsyge”, som siden 2001 har raset på Fyn, og nogle steder har reduceret afskydningen af råvildt med op til 85%. Andre dele af landet, Østjylland og Sydsjælland, er også ramt af sygdommen, som angrebne dyr dør afmagrede af med diare.

Desværre har veterinærer ikke kunnet stille en diagnose, fordi symptomerne går flere veje, og det har således ikke været muligt at udpege en endegyldig sygdom.

Det er derimod fastslået, at fynske råer er mere fertile end råer andre steder i landet, og spørgsmålet er derfor, hvad sker der, efter at lammene er født?

Det danske råvildtudbytte toppede i 2009-2010 med 133.600, og i den seneste jagtsæson lå udbyttet på cirka 90.000.

Selv om en del af råvildtbestanden er ramt af sygdom og går tilbage, så viser en parasititologisk undersøgelse, som Danmarks Jægerforbund har udført i samarbejde med Københavns Universitet, at dansk råvildt har en høj sundhedsstatus i mave- og tarmkanalen.

Alligevel har råvildtbestande i landets øst- og sydøstlige egne fortsat problemer, og på vegne af Vildtforvaltningsrådet har Naturstyrelsen derfor bestilt Århus Universitet( DCE) til at udføre en analyse, der belyser råvildtbestandens status, køns- og aldersfordeling, bukkejagten i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner Danmark med, samt muligvis også den indflydelse, som nogle jægere forestiller sig, at svinegylle med indhold af zink og kobber spiller i forhold til, at råvildt går tilbage.

Fordi får ikke tåler at æde planter, som er gødet med svinegylle fra smågrise med zink og kobber, så kan det heller ikke udelukkes, at smågrisegyllen også kan være sundhedsskadelig for råvildt.

Dåvildt er også i søgelyset som mulig årsag til, at råvildt går tilbage. Det har nemlig vist sig, at dåvildt og råvildt konkurrerer om føden og har et fødeoverlap på 75%, og at navnlig bukke der er territoriehævdende en stor del af året, bliver stresset, når en rudel dåvildt kommer ind i deres territorier. Engelske undersøgelser har vist, at dåvildt ofte er aggressivt i forhold til råvildt, og i egne som fx Lolland, hvor der på fri vildtbane står over 4.000 stykker dåvildt, er råvildt gået tilbage, og fortsætter dåvildt sin fremmarch, vil råvildt så helt forsvinde?

Fordi mange jægere i Danmark allerede skyder med blyfri riffelammunition, så mener Henning Kørvel, at skiftet fra blyholdig ammunition, som bliver forbudt i 2023 til fordel for blyfri riffelammunition, bliver mere smertefri, end da Danmark i 1996 forbød blyhaglpatroner.

I 1996 var haglpatroner med ugiftige hagl nemlig ringe. I forhold hertil viser tests, at blyfri riffelammunition er velegnet til jagt på de skudhold, som vi normalt bruger i Danmark. Og når blyholdig riffelammunition udgår i 2023, så vil al jagt i Danmark således blive miljørigtig.

Bogen er nyillustreret med nye fotos, hvoraf Henning Kørvel har taget størsteparten i Danmark og udlandet. Fordi mange danske jægere udover bukkejagt i udlandet, er et stort kapitel helliget dette emne, og nye bukkejagtlande er Spanien og Frankrig, og Henning Kørvel fokuserer herudover på jagt på sort råbuk i Nordtyskland og den sjældne underart, Capreolus c. garganta i Cadiz-området i Sydspanien.

Alt i alt er det en spændende bog, der afsluttes med et kapitel om udviklingen i danske bukkeopsatser, der betød, at for første gang var samtlige danske bukkeopsatser på Top-10 guldmedaljer i 2001. Bogen nævner også danske rekordopsatser fra 1864 og indtil dato, og dette følges op af navne på danske råvildtkonger gennem tiderne.

Forsiden af den nye råvildtbog viser en buk, som er utilfreds med, at nabobukken er kommet ind på dens territorium.

Henning Kørvel poserer med blandt andet denne nedlagde buk med en opsats på 112,60 CIC-point.

Rå med nyfødt lam efter sig er blandt de mange nye fotos, som beriger bogen og gør den til en stor fornøjelse at læse og blade i.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »