Mange jægere yder en stor indsats i bekæmpelsen af mårhund i Jylland og Fyn, og nu åbner Miljøstyrelsen ny pulje, hvor der kan søges tilskud til bl.a. fælder og vildtkameraer

Af Miljøstyrelsen 4. november 2019,

Sådan gik det med ansøgninger. Se opdatring under foto tilføjet d. 19. november 2019

Miljøstyrelsen har besluttet at udbyde en ny tilskudspulje i 2019. Der er afsat 300.000 kr. i puljen, hvor grupper af jægere, der bekæmper mårhunde, kan søge om tilskud til indkøb af rørfælder, vildtkameraer og SMS-alarmer.

Tilskuddet omfatter 75% af prisen på det indkøbte. Egenbetalingen på 25% betyder, at udstyret ejes af jægergruppen, der får tilskuddet. Miljøstyrelsen håber, at tiltaget vil føre til, at endnu flere jægere vil være med til at bidrage til bekæmpelsen af mårhund i Danmark.

Skydepenge og mårhund

” Jægerne har vist overvældende interesse for at modtage tilskud fra Miljøstyrelsens nye mårhundepulje. På under et døgn er der modtaget ansøgninger for et langt større beløb end der var afsat. Derfor er puljen allerede brugt.” Opdatering baseret på information fra Miljøstyrelsen d. 19.11. 2019

Mere fokus på bekæmpelsen

En evaluering af tilskudspuljen fra 2018 har vist, at udstyret har bidraget til flere nedlagte mårhunde og generelt skabt mere fokus på, hvorfor det er vigtigt at bekæmpe den invasive art.

Miljøstyrelsen har også modtaget meget konstruktiv feedback fra de jægergrupper, der fik tilskud.

Antallet af mårhunde i Danmark er steget markant de seneste år. I 2018 blev der nedlagt mere end 3000 mårhunde, og tallet forventes at være højere i 2019. Dette skyldes dels en øget bestand af mårhunde, men i høj grad også de frivillige jægeres store indsats på deres jagtområder.

Læs mere om puljen her

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »