Egon Bennetsens videooptagelser af kronvildt har udviklet sig til en årlig klassiker. Men i år er ikke alt som det plejer at være i Hjardemål Klit

Tekst og foto: Egon Bennetsen, Vildtbiolog

Se: https://www.youtube.com/user/EgonBennetsen/videos

Årets hjortevideoer fra Hjardemål Klit er nu lagt op på YouTube.

Jeg har i år filmet under halvdelen af det antal hjorte, jeg sædvanligvis optager.

Det skyldes flere ting.

Dels har jeg af forskellige grunde været mindre i felten end normalt, dels er kronvildtbestanden tydeligvis mindre end de foregående år.

Dertil kommer, at rudlerne – og ikke mindst hjortene – har udvist en helt ukarakteristisk adfærd.

Aldrig før har jeg set dyrene så sky, og de fleste rudler er først kommet frem længe efter solnedgang og gået i dækning en time før solopgang.

Selve fordelingsmønstret i området er også ændret markant. Normalt er rudlerne rimeligt jævnt fordelt over de ca. 2000 ha, jeg færdes i.

Men ikke i år. Nogle af de bedste græsningsområder og skovtykninger, som vel udgør omkring 1/3 af arealet, har været kronvildttomme, men til gengæld med en stor forekomst af dåvildt.

Fra midt i brunsten stoppede al aktivitet pludseligt på de velkendte brunstpladser i Hjardemål Plantage, hvilket jeg aldrig har oplevet før. Normen er, at når de første hjorte har indtaget brunstpladserne, er der høj aktivitet – ofte med forskellige hjorte – brunsten igennem.

Hvad der har forårsaget disse ændringer, tør jeg ikke gisne om offentligt.

Helt sikkert er det imidlertid, at Hjardemål Klit området, som altid har været en af Danmarks fineste kronvildtområder trofæmæssigt, nu er ved at ændre sig til primært at være dåvildtdomineret.

Dåvildtet som for hovedpartens vedkommende er efterkommere af engelske dyr med ringe skovludvikling, er efter mit skøn langt den talrigeste vildtart i området. Man træffer dem overalt i smårudler på 2 -6 dyr, men rudler på op til 50 er set.

Dåvildt er pr. definition en invasiv vildtart, idet det ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark og fødemæssigt udkonkurrerer især råvildt men også kronvildt.

Alligevel fastholder den lokale hjortevildtgruppe en kortere jagttid på dåvildt end på kronvildt, og det på trods af at dåvildt er langt vanskeligere at jage end kronvildt.

At have en jagttid på 2+ dåhjorte på 14 dage er komplet latterligt, og viser at hjortevildtgruppen ingen føling har med antallet af dåvildt.

Ansvaret for udviklingen fra et rent kronvildtområde med hjorte af vesteuropæisk topklasse, til et blandet, men stedse mere dåvildtdomineret område med ringe til middelmådig trofæudvikling påhviler alene den lokale hjortevildtgruppe.

Voksen dåhjort – formentlig af engelsk afstamning. Vil vi bytte den store kronhjort på titelfotoet med en sådan dåhjort?

 

Tudsegamle dåhjorte, der har sat tilbage til spidshjortestadiet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »