Debat om bl.a. tavshedspligt i sag om placering af skydetårne i Thy debatteres fortsat mellem tre jægere på den ene side og formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe på den modsatte

Netnatur.dk har endnu ikke modtaget svar fra Miljøstyrelsen, som vi har bedt kommentere LÆSERBREV PÅPEGER “MAGTMISBRUG OG ULOVLIGE JAGTTÅRNE HOS NATURSTYRELSEN THY

Herunder kan læses to fremsendte kommenterende læserbreve fra hhv Ole Filtenborg, Bjørn Filtenborg og Jens Mikael Kortbæk samt kommentar på dette fra formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe

Svar på kommentarer til læserbrev ”Magtmisbrug og ulovlige skydetårne hos Naturstyrelsen Thy”

1 Angående tavshedspligt: Vi kan blot konstatere at du, (Formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe red.) indgår i mailkorrespondancen tidligt i forløbet. Som udgangspunkt må man gå ud fra, at det er via dine tillidsposter i Danmarks Jægerforbund samt Hjortevildtgruppen, at du indgår i denne mailkorrespondance og ikke som privat person.

2 Angående din deltagelse i Testcenter jagten, vil vi gøre opmærksom på, at vi er i besiddelse af jagtkortet fra jagten den 30. december 2017. Ud fra jagtkortet kan vi bl.a. se, at du (Formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe red.) om formiddagen har siddet i jagttårn nr. 13. Det pågældende tårn var på daværende tidspunkt placeret fuldstændigt fritstående i åben hede langt fra nærmeste beplantning. På den samme jagt, sad du om eftermiddagen i jagttårn nr. 4, som på daværende tidspunkt, også stod fuldstændigt frit.

I forhold til din vurdering af vores jagttårne, så er vi langt fra enige, og mener ikke, at der er belæg for din (Formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe red.) vurdering.

Hvis din (Formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppe red.)  af vores tårne har været så oplagt som du giver udtryk for, så burde de ovennævnte tårne i Testcenteret have været endnu lettere at vurdere. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at interessen herfor har været tilstede, og at det ”rigtige regelsæt”har været brugt til vurderingen, så burde der ikke være tvivl om resultatet.

Ole Filtenborg, Bjørn Filtenborg og Jens Mikael Kortbæk.

Formand for den Nordjyske Hjortevildtgruppes svar på ovenstående:

En sidste kort kommentar:

1 Tavshedspligt, jeg har kun modtaget en enkelt mail på cc vedrørende et referat der ikke var enighed om, jeg har ikke set referatet, det kan på ingen måde give nogen form for tavshedspligt

2 Jeg var ikke på jagt på testcenteret den 30. december 2017

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »