Læs om de nye regler for undervandsjagt her – forklaret af DTU

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer
 

Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive undervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det om natten ikke tilladt at bruge harpun.

Der trådte nye regler om UV-jagt i EU i kraft den 14. august 2019. Reglerne siger grundlæggende:

  • at det er forbudt at drive UV-jagt med brug af dykkerudstyr forsynet med lungeautomat/trykflasker.
  • at det er forbudt at drive UV-jagt med harpun om natten forstået som tidsrummet fra solnedgang til solopgang.
  • at UV-jagt kun må drives som rekreativt fiskeri, dvs. at det er forbudt at sælge fisk fanget ved UV-jagt.

Reglerne er en konsekvens af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Reglerne fremgår af Artikel 7, punkt 1g og Bilag IX, Del C, punkt 7 i sammenhæng med Artikel 2, punkt 2, som fortæller, at artikel 7 også gælder for rekreativt fiskeri.

Reglerne siger overordnet at det i fremtiden kun er tilladt at drive UV-jagt om dagen og kun med brug af snorkeludstyr, hvis man bruger håndholdt harpun eller våben, der afskyder harpun. Brug af kniv, snare, ketcher mm er ikke omfattet af reglerne. Kan man fange en fisk med en kniv, man holder i hånden, er det tilladt.

Det er fortsat tilladt at dykke om natten og anvende lys under dykning, men det er altså forbudt at UV-jage med harpun under nattedyk.

Våben til UV-jagt

I forordningen er undervandsharpun defineret som: ”trykluftmanøvreret eller mekanisk drevet håndholdt våben, der affyrer et spyd med henblik på undervandsfiskeri” (artikel 6, punkt 49). Foruden våben, der kan afskyde harpuner mekanisk, fx ved hjælp af en elastik eller ved brug af trykluft, er håndhold harpun også omfattet af definitionen (Artikel 7, punkt 1g).

Forbudte fiskemetoder

Forordning 2019/1241 regulerer mange former for fiskeri, herunder nogle former for rekreativt fiskeri. Den indeholder også en liste over metoder til fiskeri, der nu er forbudt i hele EU (Artikel 7, punkt 1), herunder:

  • giftige, bedøvende eller ætsende stoffer.
  • elektrisk strøm bortset fra trawl med elektrisk strøm (trawl kun indtil 1. juli 2021)
  • sprængstoffer
  • tryklufthamre eller andre slagredskaber
  • enhver form for projektil (dvs. alle skydevåben med undtagelse af de harpunvåben, der er nævnt ovenfor).

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »