I de sidste knap 30 år er der rejst ny statslig skov svarende til Samsø. Skovene beskytter primært grundvandet og giver samtidig nye frilufts- og naturoplevelser

Af Miljø- og fødevareministeriet

I dag er det Skovens Dag, og gennem de sidste 30 år er der blevet langt mere statslig skov at fejre. I 1989 vedtog Danmark at fordoble skovarealet over de næste 100 år, og siden er der kommet ny statslig skov til, der tilsammen dækker 11.000 hektar.

En af skovene er Himmerig Skov ved Hinnerup i Østjylland. Her blev de første træer plantet på en mark for 25 år siden. Mens nogle af de første træer nu rækker over ti meter op i vejret, bliver der i dag på Skovens Dag plantet 150.000 nye træer som en del af en udvidelse af skoven.

– Jeg tror, jeg deler glæden ved at gå en tur eller dyrke motion i skoven med langt de fleste danskere. De nye statslige skove bliver placeret tæt på byer, så danskerne får bedre muligheder for friluftsliv i grønne omgivelser. Samtidig beskytter de grundvandet og leverer en bæredygtig ressource i form af træ. Derfor er jeg glad for, at kommuner og forsyningsselskaber viser stor interesse for at rejse ny skov sammen med staten, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Hvert år bliver der etableret cirka 200 hektar ny statsskov, hvilket svarer til at plante omkring 600.000 træer årligt. Derudover indgår der lysåbne naturområder som enge og søer i de nye skove.

Både gamle og nye skove har stor værdi
Naturstyrelsen har i dag omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige kommuner og forsyningsselskaber fordelt over hele landet.

– Vi har både brug for mere skov og for at beskytte naturværdierne i de eksisterende skove bedre. I nye statsskove kommer friluftsliv og beskyttelsen af grundvandet i første række, mens de gamle skove er særligt vigtige for sjældne dyr og planter. Derfor er regeringen også i fuld gang med en historisk udlægning af urørt skov, hvor biodiversitet får førsteprioritet i en femtedel af statens eksisterende skove, siger Jakob Ellemann-Jensen.

De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.

I år er der også kommet en ny mulighed for, at borgere og virksomheder kan støtte statslig skovrejsning i form af såkaldte folkeskove i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation. Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.

I dag fejrer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen Skovens Dag i Jægerborg Hegn. Her vil Naturstyrelsens naturvejleder Jes Aagaard vise rundt i Jægersborg Hegn.

 Undervejs vil Jes Aagaard fortælle, hvordan skoven har udviklet sig. Statsskovene vokser med 600.000 træer om året og er med til at beskytte grundvandet og give danskerne frilufts- og naturoplevelser.

%d bloggers like this: