“Alle hunde begår fejl, og fejl er et dårligt bedømmelsesgrundlag.” Dette var udgangspunktet for en ny og “positiv” tysk bedømmelse af en række unge og dansk opdrættede ruhår. Prøven beskrives her af deltager

Pressemeddelelse: Lars Malver

Den 8. april blev der for første gang afholdt en Unghundeavlsprøve (VJP) på terræner nær Gram. 

Prøven var arrangeret af en gruppe initiativrige Ruhårsfolk med Thomas Hansen i spidsen.

Prøven blev afholdt i regi af Deutsch-Drahthar Weltverband DD-WV efter tyske og internationale regler for VJP.

21 hundeførere og en masse tilskuere havde en dejlig dag i det midt- og vestjyske Sønderjylland, hvor ikke mindre end 17 tyske dommere bedømte de danske hunde. Vi mødte flere af Tysklands mest berømte dommere og opdrættere bl.a. Ute Jochims (vom Liether-Moor) og Wilfried Steffens ( von der Dachswiese). Sprogkyndige hundefolk sørgede for at alt blev oversat og forklaret.

Formålet med denne prøve er, at vurdere jagtligt relevante anlæg hos hunde på under 18 måneder. Brugerne af prøveresultaterne er især hvalpe opdrættere, som her får et enestående redskab i avlen.

De yngste hunde var knapt 8 måneder gamle, og den ældste 14 måneder gammel. Dommerne lagde stor vægt på at der blev foretaget en positiv bedømmelse, og at ingen hunde ville blive slået ud pga. fejl.

Der var 3 dommere til at bedømme 4 (5) hunde i hver gruppe, så der var næppe noget, der undgik deres erfarne øjne.

Hundene afprøves i harespor, næse, søg, stand og letførlighed.

Hundene fik mange chancer for at vise deres anlæg. På det hold jeg fulgte hele dagen, bad en hundefører om en chance mere for at vise hundens evner på harespor, og så blev der brugt en time mere for at finde en hare, som hunden kunne vise sine evner på. Det aftvang respekt.

Alle hold meldte om, at der havde været mange harer og passende med høns og fasaner.

På det hold jeg fulgte, gik vi hele dagen i marsken bag digerne. Vejret var lidt koldere end de foregående dage og solen skinnede fra en skyfri himmel. Vinden var lidt skarp fra NØ. Vi havde masser af vildt.

Dagen startede med en ”åben dommerinstruktion”, hvor prøvelederen Willi Ulverich, instruerede både dommere og hundeførere om, hvordan der skulle dømmes på denne prøve. De fleste hundeførere var for første gang på en VJP, og jeg er sikker på at de fik et godt indblik i, hvordan deres hunde ville blive bedømt.

Igen og igen blev det understreget, at der blev bedømt positivt for at få et korrekt billede af de unge hunde. Alle hunde begår fejl, og fejl er et dårligt bedømmelsesgrundlag.

Alt blev oversat til dansk, ligesom prøvereglerne var blevet oversat til dansk og udleveret.

Jeg snakkede med de fleste af dommerne, og alle var imponerede over det gode og sikre arrangement. Deres indtryk af de danske hunde var ”sehr gut” og dette afspejlede sig også i bedømmelserne.

Overalt talte hundeførerne positivt om både arrangementet og om prøven. Selv hundeførere, som havde opnået færre point end de havde håbet på, var positive. Overalt mødte jeg en positiv og sportslig indstilling.

Da afprøvningen på vores hold var slut, vendte vi tilbage til mødestedet, som var Tiset Jagtforenings klubhus og ventede på de sidste hold. Vi hyggede os i solen og ingen var kede af at vente, fordi vi vidste, at tiden blev brugt på dagens opgave – en grundig bedømmelse af hundene.

Alle deltog i den afsluttende middag, og herefter var der præmieoverrækkelse og udlevering af diplomer og resultat lister. Hundeførerne kunne selv vælge blandt de mange fine præmier, som gavmilde sponsorere havde udsat. Hundeføreren med det højeste pointtal valgte først.

12 af de 21 hunde opnåede mere end 70 point, som anses for et meget fint resultat. Jens Abildgaard,  Kennel Birkemosen havde en helt særlig dag. Der deltog 7 hunde fra denne kennel, heraf 2 fra R-kuldet og 5 fra S-Kuldet. Alle opnåede mere end 72 point, de 6 bedst placerede hunde var fra Birkemose, heraf 4 med 77 point, som er et enestående resultat. Resultaterne viser et meget vellykket avlsarbejde.

Bedste hund blev Birkemosens S Fyrst, ejer Morten Skovlund Ploug, som deltog på sin første VJP. Fyrst fik 77 point og viste haredrev med hals på spor.

Et andet resultat der imponerede var, at 2 hunde fra Kennel Ravndalen opnåede henholdsvis 74 og 72 point. Disse hunde er endnu ikke fyldt 8 måneder.

Ingen træer vokser ind i himlen. Vi oplevede også 2 hunde, hvoraf den ene med mange point, som var følsomme overfor skud. Efter skud ville hunden ikke gå sig fri af føreren. Det er ikke så slemt som skudrædhed, men tyskerne ser så alvorligt på det, at hunden for altid udelukkes fra avl i Tyskland. Det er også en vigtig avlsinformation, om end negativ.

Perspektiverne i denne prøveform

Denne prøveform adskiller sig fra de prøver, vi normalt anvender i jagthundeverdenen ved at jagtligt relevante egenskaber bedømmes med en talværdi. Hermed får opdrætterne (og i øvrigt hvalpekøbere) et godt overblik over, hvordan forældre dyrene avler, og – hvis et rimeligt antal søskende er afprøvet – hvilke arvelige egenskaber, der ligger i det enkelte kuld og den enkelte hund.

Prøverne har ca. 100 år på bagen og anvendes internationalt af 28 nationale ruhårsklubber. Resultaterne kan anvendes på tværs af grænserne.

Normalt afprøves en hund kun 1 gang på VJP, det er derfor man er så grundig. Samme hund bedømmes så om efteråret på en efterårsavlsprøve (HZP), hvor de samme egenskaber bedømmes plus arbejde i vand og apportering.

Flere tyskere nævnte, at de var glade for at danske ruhårsfolk viste interesse for den internationale ”Ruhårs familie”, noget de har savnet i mange år.

Dansk Ruhår Klub havde ikke ønsket at medvirke på denne prøve, men både formanden og næstformanden overværede prøven.

Thomas Hansen og hans mange hjælpere havde meget ære at dette fine arrangement.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »