Forskere har netop offentliggjort et kort samt nye resultater om ulvene i Danmark, og hvad de lever af …

Pressemeddelelse: Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Forskere offentliggør nye ulveresultater om antal ulve og deres føde

Forskerne bag “Projekt Nye arter i Danmark”, som er et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum Aarhus og Institut for Bioscience Aarhus Universitet og støttet af 15. Juni Fonden og Naturstyrelsen, har netop offentliggjort resultaterne fra projektet i det videnskabelige, dansksprogede tidsskrift “Flora & Fauna”.

I de to år projektet har varet, har ulven bredt sig fra nogle få fund i Thy til fund i en lang række lokaliteter i resten af Jylland inden for 64 10×10 km kvadrater. Forskerne holder de præcise lokaliteter for dem selv af hensyn til både ulvene og lodsejerne. Ulveforekomsterne er især koncentreret om Midt- og Vestjylland, Thy og Sydjylland.

Analyser af de fundne ulves DNA-profiler, der er registreret i det nationale ulve-register på Bioscience Aarhus Universitet, har vist, at i alt 40 ulveindivider har opholdt sig i Jylland i perioden.

Forskerne formoder dog, at de fleste af ulvene er forsvundet fra landet igen. Det skyldes, at der formentlig overvejende er tale om strejfende unge hanulve hovedsagelig fra det nordøstlige Polen, som har været på jagt efter en mage. Èn af disse er påvist mange gange i 2013-2014 i samme område og kan derfor betragtes som stedfast.

Hidtil er der kun fundet spor efter 4 ulve-hunner, så hannerne har haft svært ved at finde en mage. Fundet af ulve-hunnerne øger muligheden for, at der er eller snart kommer ulvehvalpe i Danmark.

Forskningen har også kastet lys over ulvenes fødevalg. På linje med erfaringer fra Tyskland har det vist sig ved analyser af ulveekskrementer, at ulvene i Danmark overvejende lever af rådyr og krondyr, men også dådyr, smågnavere og harer er indgået i kosten. Der er ikke i ekskrementerne fundet rester af husdyr, men det er kendt, at angreb på især får har fundet sted. DNA-analyser har vist, at mange fund af kadavere af både husdyr og vildt dog har kunnet tilskrives hunde og ikke ulve.

Kontakt:

Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Institut for Bioscience-Kalø, Aarhus Universitet, lwa@bios.au.dk Mobiltlf.: 30183135.

Seniorforsker Aksel Bo Madsen Institut for Bioscience-Kalø, Aarhus Universitet, abm@bios.au.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »