Lund Fjord Tårnet i Vejlerne er indviet, og giver ornitologer og andet godtfolk udsigt til en ellers skjult verden bag mandshøje tagrør

Af dof.dk

Med indvielsen er Danmarks længste rute i rørskove nu på plads og på planker i Vejlerne, hvor også kørestolsbrugere kan nå ud i en ellers svært tilgængelig naturtype

Nu er der frit udsyn til en af Danmarks ”hemmelige” vandflader, Lund Fjord i Vejlerne, som de færreste har haft nærkontakt med al den stund, at den stort set hele bredden rundt ligger skjult bag tagrør.

Udsynet vil ganske givet øge mulighederne for at opleve hvide ornitologiske seværdigheder som sølvhejrer og skestorke, der ofte fouragerer i de lavvandede vige umiddelbart nord for Lund Fjord Tårnet.

I weekenden indviede Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og medlem af Vejlernes naturråd, tårnet og så gik publikum ellers plankestien ud for at få overblik over Lund Fjord, der slet ikke er en fjord, men en sø. Den næststørste i Nordjylland og nummer 15 på listen over Danmarks største søer.

Fuglemekka på fri fod

”Der skal lyde en meget stor tak til bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond for at prioritere Vejlerne så stærkt og for at lytte til naturrådets ønsker og forslag til nye og forbedrede faciliteter for publikum. Jeg er sikker på, at gangbroerne og det nye tårn vil blive brugt flittigt af både lokale og tilrejsende, der nu får endnu bedre muligheder for at få natur- og fugleoplevelser på 1. klasse”, sagde Egon Østergaard, der spåede, at området i endnu højere grad end i dag vil blive et fuglemekka for besøgende fra nær og fjern.

Vejlerne bliver hvert år gæstet af cirka 150.000 mennesker, der kommer for at opleve naturrigdommen i ”Sumpfuglenes Forjættede Land”.

Knap en kilometer på planker

380 meter ny og skridsikker plankesti fører ud i kanten af rørskoven ved Lund Fjord til tårnet. Desuden er plankestierne og platformene ved Han Vejle umiddelbart syd for Lund Fjord blevet forlænget og fornyet, så en rute på i alt 570 meter leder publikum på sporet af den våde rørskovs mangfoldighed af liv.

Summa summarum, så kan besøgende nu tilbagelægge næsten en kilometer ud i de normalt ufremkommelige rørskove, hvor der lever skægmejser, vandrikser og rørdrummer, og hvor frøerne kvækker om foråret, og guldsmedene jager i sommerperioden.

FAKTA OM LUND FJORD

Lund Fjord er med sine 500 hektar den største sø i De østlige Vejler.

Tidligere udgjorde området den nordlige del af en lavvandet fjordarm, der strakte sig fra Limfjorden.

Fjordarmen blev i et ambitiøst afvandingsprojekt tørlagt i begyndelsen af 1870’erne.

Og Bygholm Mølle, Vejlernes vartegn, blev placeret ved Lund Fjord for at bidrage til afvandingen.

En mørk og stormfuld nat i januar 1874 brød digerne sammen, og Limfjorden tog det tabte land tilbage.

Selv møllen kollapsede, og blev senere flyttet til dens nuværende placering ved Bygholm Vejle.

Efter stormen og digebruddet udviklede Lund Fjord sig til den sø, vi kender i dag – omkranset af rørskove, sumpe og enge.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »