Et nyt partnerskab mellem Landbrug & Fødevarer og myndighederne skal sikre bedre regulering i landbruget samt en mindre belastning af miljøet

Af Miljø- og fødevareministeriet Foto: Droneartisten.dk

Det skal være lettere for de danske landmænd at drive deres bedrifter med mere fleksible miljøkrav og enklere indberetning og kontrol.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Landbrug & Fødevarer igangsætter derfor i dag et nyt ambitiøst partnerskab om præcisionslandbrug og smart regulering.

Tekst fortsætter efter reklame.

Det skal bane vejen for et nyt kapitel i landbruget, hvor teknologi kan være medvirkende til at minimere landbrugets miljøpåvirkning og samtidig give mere frihed til den enkelte landmand.

– Satellitter og droner kan gøre det langt lettere at være landmand, og det vil være til stor gavn for både miljøet og landmandens indtjening, hvis man fx kan sprøjte langt mere præcist med højere effekt og mindre forbrug af pesticider. Hvis landbruget tager teknologien til sig, vil det betyde mere frihed til den enkelte landmand. Samtidig kan en øget brug af præcisionslandbrug gøre det nemmere at leve op til kravene i den kommende målrettede regulering, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og fødevareministeren vil sammen med Landbrug & Fødevarer præsentere det nye partnerskab på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning senere i dag.

Parterne vil i fællesskab følge en række pilotprojekter inden for præcisionslandbrug for at undersøge, hvor der kan optimeres og eventuelt laves regelforenklinger.

Der er særlig fokus på at undersøge, hvordan bestemte teknologier kan anvendes af landmanden som et nyt virkemiddel i den kommende målrettede regulering.

På den måde ønsker man at præge udviklingen i en retning, hvor landmændene får færre omkostninger, enklere administration, bedre retssikkerhed samt mere frihed i forhold til miljøkrav.

– Det skal være nemmere at være landmand. Derfor ser vi samarbejdet som en oplagt mulighed for at præge den fremtidige regulering fra politisk side i en smartere og mere optimal retning, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Aftalen løber i første omgang et år.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »