Det kan komme bag på de fleste, at mere jagt kan føre til en større bestand af vildsvin – men det er, hvad franske forskere har fundet ud af

Af Peter Thisted

En fransk undersøgelse dokumenterer, at vildsvin formerer sig væsentligt mere, når de bliver jaget.

Ser man på den samlede tyske bestand af vildsvin, så er den støt stigende år for år. Alene i Schleswig-Holsten er bestanden indenfor de sidste år blevet mere end fordoblet.

Flere faktorer spiller ind på denne tilvækst – men den store udbredelse af majsdyrkning tillægges en væsentlig årsag.

Her kan svinene gemme sig – og der er masser af føde.

Vildsvineplage

I Tyskland taler man om en decideret vildsvineplage, når emnet er  markskader. I mange områder har man derfor gået virkeligt hårdt til svinene, og her har man opnået den stik modsatte effekt. Bestanden er blot steget yderligere.

I Frankrig har en gruppe forskere haft to områder under intens observation gennem en periode på mere end 20 år. Det ene område ved Haute Marne med et højt jagttryk, og et tilsvarende område i Pyrenæerne, hvor vildsvinene slet ikke er udsat for jagt.

Det har vist sig, at vildsvinene i området hvor de jages, formerer sig væsenligt mere, end i det fredelige bjergområde.

Hertil kommer, at i jagtområdet er vildsvinene væsenligt yngre, når de starter med at formere sig. I det hele taget betegnes deres formering her som “af en mere ukontrolleret karakter”.

En anden faktor der spiller ind ved et højt jagttryk på svinene, er deres spredningsmønster, som forøges ret proportionalt med et øget jagttryk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »