I weekenden 27.-28. januar 2018 afvikler Projekt Ørn tælling af ørne i Danmark og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) håber på, at der sættes ny rekord

Af Jan Skriver, DOF

Sidste år satte den nationale ørnetælling rekord med 409 ørne, og vejrudsigten tegner i skrivende stund lovende med god sigtbarhed og frisk vind, som kan få ørnene på vingerne, så de er lette at få øje på.

Måske er en ny rekord i vente.

– Man skal i hvert fald ud og spejde i alle afkroge af landet for at få flest muligt ørne med, for havørnene opholder sig denne vinter meget spredt i landskabet. Der er åbent vand og rigeligt med føde i form af vandfugle alle steder i Danmark, så havørnene behøver ikke at opsøge nogle få isfri lokaliteter, som de er tvunget til i meget hårde vintre, siger ornitologen Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Projekt Ørn har til formål at registrere og beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid formidle viden om de store fugle.

Masser af unge danske ørne

Mens der er virkelig gode chancer for at se havørne ved mange af Danmarks søer, fjorde og kyster, så skal der held til at opleve kongeørnene. Her skal man primært til de nordjyske vildmoser for at opsøge ørneheldet.

Dog huserer en ung kongeørn i denne tid i området mellem Hundested og Frederiksværk på Sjælland. Det er formentlig en fugl på besøg fra den sydsvenske bestand.

– Sandsynligvis er de danske havørne blevet nær deres yngleområder i denne milde vinter. En del af ungfuglene kan dog flakke meget omkring. De har dog ikke været tvunget af vejrliget til at flyve langt væk for at finde føde i denne vintersæson. Der vil ganske givet være rigtig mange ungfugle i terrænet i weekenden. I løbet af de seneste cirka 20 år har Danmarks havørne-bestand fostret godt 800 flyvefærdige unger, siger Kim Skelmose.

Udsigt til ørne fra vest til øst

Der har tidligere været en klar overvægt af havørne i den østlige del af Danmark med Sydsjælland og Lolland-Falster som de mest ørnerige egne.

De senere midvintre har fordelingen af havørne i det danske landskab dog været mere geografisk jævn end tidligere. I 2014 blev der for eksempel registreret 138 havørne vest for Storebælt og 206 øst for Storebælt.

Tendensen med en meget geografisk spredt forekomst af havørnene i Danmark er sandsynligvis kommet for at blive. De senere år er Sydvestjylland for eksempel også blevet ørnelandskab, hvilket ikke var tilfældet for et årti siden.

Sidste vinter blev der for eksempel set op imod en snes havørne på Fanø, og Mandø er blevet fast opholdssted for de store vingefang. Dermed er også vadehavsregionen blevet havørnenes jagtmarker.

Ørneflugt over ynglestederne

De klassiske ørnelokaliteter på Sjælland, Lolland, og Falster vil den kommende weekend hver især kunne byde på adskillige havørne, mens der vil være en lang række lokaliteter landet over, der kun huser en eller få ørne.

Mens havørnen har fundet sig til rette i yngleområder over det meste af Danmark, og som stort set har hele landet som jagtmark, så er kongeørnen mere kræsen i sit valg af redested og jagtterræn. Det danske landskab huser fortsat blot fire ynglepar af kongeørn i Østhimmerland og Vendsyssel.

Med god sigtbarhed og lidt frisk vind, vil der være udsigt til svævende ørne i stor stil den kommende weekend. De store rovfugle er allerede i fuld gang med at indlede den ny ynglesæson. Tit markerer ynglefuglene deres territorier ved at vise sig i luftrummet, og da er de lette at spotte for optællerne.

Læs, hvordan du kan være med

VIDEO:

Havørnen kaldes også den flyvende dør og er vores største rovfugl. Video: Uffe Rasmussen/DOF

VÆRD AT VIDE OM ØRNE:

FAKTA OM HAVØRNEN:

 • Havørnen genindvandrede som dansk ynglefugl i 1995 efter rundt regnet 100 års fravær.
 • Siden 1996 er antallet af ynglende havørne stort set vokset hvert år.
 • 2016 blev det hidtil mest frugtbare år for havørnen i Danmark.
 • Der blev da registreret 87 ynglepar, der fik 123 unger på vingerne.
 • I 2017 var der for første gang tilbagegang i antallet af havørnepar med ynglesucces.
 • Sidste år ynglede 74 par havørne i Danmark, og de fik 98 unger på vingerne.
 • Siden havørnen genindvandrede som dansk ynglefugl, er der i perioden 1996-2017 fostret godt 800 havørne-unger i Danmark.
 • Projekt Ørn skønner, at der er føde og livsrum til måske 100-150 par havørne i det danske landskab.
 • Havørnen er Nordeuropas største rovfugl.
 • Den kan veje 3-7 kilo og have et vingefang på 180-244 centimeter.
 • Havørnen har ofte en firkantet fremtoning i luftrummet, og dens øgenavn er ”den flyvende dør”.
 • Voksne havørne har gult næb, der i klart vejr er let at se selv på afstand.

FAKTA OM KONGEØRNEN:

 • Kongeørnen etablerede sig som ny dansk ynglefugl i 1998.
 • Formentlig ynglede kongeørnen i Danmark i 1800-tallet, men man ved det ikke med sikkerhed.
 • Lille Vildmoses skove i Østhimmerland er de danske kongeørnes vugge.
 • Ørnene har siden 1998 ynglet i Vildmoseskovene.
 • En håndfuld redesteder i Østhimmerland og Østvendsyssel har huset kongeørne de senere år.
 • I alt er der fostret 37 udfløjne unger af kongeørn i Danmark i perioden 1998-2016.
 • For første gang i knap to årtier kom der ingen kongeørneunger fra rederne i Danmark i 2017.
 • Men der er fortsat fire ynglepar, alle i Nordjylland.
 • Der menes at være plads til måske en halv snes kongeørnepar i det danske landskab.
 • Særligt den østlige del af Danmark får jævnligt besøg af primært unge kongeørne formentlig fra Sverige.
 • Kongeørnen har et vingefang på 190-225 centimeter.
 • Hannen er den mindste og vejer i reglen 2,8 – 4,5 kilo. Hunnen kan veje mellem 3,8 og 6,7 kilo.
 • Kongeørne er mere adrætte og virker lettere i luften end de noget tungere havørne.

Få mere at vide:

Leder af DOF’s Projekt Ørn: Kim Skelmose, tlf. 27 73 40 70 gestaltskelmose@gmail.com

Ole Friis Larsen, Projekt Ørn. 40 91 80 71 ofl@mail.tele.dk

%d bloggers like this: