Hvordan bør ny formand forsøge at vende afvikling til udvikling i Danmarks Jægerforbund og hvilke faldgrubber bør han undgå? Spørgsmålet er rejst over for Ole Roed Jakobsen

Af Redaktionen

Tilslutningen til Danmarks Jægerforbund (DJ) er på retur og forbundet taber medlemmer. 

Men det er ikke første gang forbundet har været i medlemskrise.

Under den såkaldte Jægerforbundssag fik tilliden til forbundet et gevaldigt knæk. Alligevel rejste forbundet sig og kom videre: Ny formand kom til og der kom atter positiv udvikling i antallet af betalende medlemmer.   

Det store spørgsmål er derfor: Kan det ske igen?

Kan en nyvalgt formand samle jagtsagen og forene dem under forbundets faner? 

Dette spørgsmål har vi rejst over for Ole Roed Jakobsen, som stod i spidsen for Jægerforbundet i årene efter forbundssagen. 

Sprøgsmål og svar kan læses herunder. 

 
 
NETNATUR.DK
 
Det hævdes ofte, at du overtog en rygende ruin, da du trådte til som formand efter Jægerforbundssagen. Alligevel fik du rettet  medlemstallet. Spørgsmålet lyder derfor: Har du et råd til de to formandskandidater – hvem end der måtte sætte sig i formandsstolen – når det drejer sig om at få vendt medlems-udvikling i Danmarks Jægerforbund?
 
 
Ole Roed Jakobsen:
 
Når man er medlem af en organisation, så forventer man at organisationen kæmper for een.
 
Jægere er forskellige og den forskellighed skal man acceptere som et grundvilkår og så forsøge at få enderne til at nå sammen.
 
Det kan ikke altid lykkes, men så er det vigtigt, at man er troværdig og står ved sine ting.
 
Som formand er det vigtigt at tro på sine medlemmer og tale det positive op og det negative ned. Det gøres ikke blot i skrift, men skal også ske i praksis.
 
Når jeg ser, hvordan medarbejdere og folk i den øverste politiske ledelse omtaler dårligt jægerhåndværk, at jægere svindler med moms ved import af fugle, at jægere generelt afskyder forkert med mere, så tyder det på en rigtig dårlig kultur i selve Danmarks Jægerforbund.
 
En kultur som åbenbart får lov til at eksistere og komme til udtryk i både i tale og på tryk. Det er dybt katastrofalt og vidner om et ledelsessvigt overfor medlemmerne.
 
Ja, der er medlemmer, som kan træde ved siden af, men det må aldrig, aldrig nogen sinde være det bærende i den politik, som man skal forfølge.
 
Jeg har siddet til intense møder med hele Dyreetisk Råd og hvis jeg ikke havde fokuseret og påpeget ALT det gode, som jægerne generelt gør hver eneste dag og i stedet løbet med på de dårlige historier, så havde der ikke været megen jagt tilbage i dag.
 
Derfor skal man tale tingene op og det skal være det styrende i hele organisationen.
 
Hvis man virkelig vil gøre noget ved medlems-situationen i DJ som Jægerforbundet arbejder og agerer i dag, så kræver det en 180 graders total kulturændring i hele organisationen. 
 
NETNATUR.DK
 
Det kan ind imellem være svært at se hvor jagtpolitikken begynder og hvor den slutter. Erhvervs- og samfundsøkonomi, miljø-, klima- og naturpoltik kan gribe ind i jagtpolitikken. Du har selv en fortid som politiker og borgmester. Men hvordan ser du på jagtpolitik og politik i almindelighed og sammenblanding af samme? Er der evt. nogle faldgrubber, som du vil advare de to kandidater imod?
 
Ole Roed Jakobsen:
 
Da jeg startede i 2006 var det faktisk med en vision om et navneskift til DJ. Danmarks Jæger- og Naturforbund.
 
Rundt i landet var de nye regionale miljøcentre ved at blive etableret og landets kommuner var igang med oprettelse af Grønne Råd.
 
Skal man som jagtorganisation have indflydelse, så får man det ved også at have meninger om naturforvaltningen generelt. Det være sig etablering af vindmølleparker, etablering af store hegninger med mere.
 
Det at være konstruktivt med ved miljø-diskussioner i bred forstand og det at etablere naturindhold mod til gengæld at forvalte både naturen og vildtet var for mig at se det bærende.
 
Derfor blev jeg som formand for DJ også inviteret med til miljøministres særlige møder, hvor flere grønne organisationer deltog, for pludselig var DJ også at betragte som en værdig grøn partner.
 
Det tog nogle år at komme så langt og det krævede, at man var konstruktiv, at man forstod rettidigheden i forhold til det politiske spil, at man godt kunne være dybt kritisk og skarp blot man gjorde det ud fra ens egen organisations synspunkt.
 
På Christiansborg er man så professionel, så hvad enten man personligt er rød eller blå, så tæller det budskab, som man kommer med. Man skal forstå sin besøgstid og det hjælper ikke at komme med alle ønskerne, når partierne HAR indgået aftalerne.
 
Når vi i dag må bruge lyddæmpere og vi har fået ændret loven om knive uden at det sidste dog blev så optimalt, som det jeg arbejdede efter, så bunder det da i, at jeg allerede på min vagt havde møder om netop disse to emner med skiftende justitsministre såsom Lars Barfoed, Brian Mikkelsen og Morten Bødskov.
 
Dette blot for at sige, at sejrene kommer med det lange seje træk, hvor man forfølger sine mål på en seriøs og konstruktiv måde. Og så skal man huske på det meget vigtige, når man udøver lobby-virksomhed overfor politikere.
 
Man skal huske at nogle af de vigtigste og mest betydningsfulde sejre er dem, som man ikke kan tale om for så ødelægger man det næste træk. Det er en vigtig faldgrube, som man skal styre uden om.
 
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 143)
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »