Vidner til seksuel krænkelse burde have reageret straks. Sådan lyder det fra DJ formand, som dermed retter flaskehalsen mod vidner i sagen, som omvendt ikke ønsker at deltage i en påstand mod påstand diskussion om hvem der sagde hvad og hvornår

Af Redaktionen

I den igangværende debat om overgreb mod en kvindelig kursist på et lederkursus arrangeret af Danmarks Jægerforbund, har der været udtrykt undren over, at DJ’s ledelse først behandler sagen flere måneder efter det første overgreb.

Netnatur.dk rejste derfor spørgsmålet overfor DJ’s formand Claus Lind Christensen. For hvornår blev han bekendt med HB-medlemmets verbale overfald første gang?

Netnatur.dk:

Hvis ikke du bliver bekendt med det påståede overgreb allerede i oktober 2018, hvad vi du da sige til dem, der hævder, at det burde du som formand for Danmarks Jægerforbund dels være orienteret om og dels have reageret på allerede i efteråret 2018?

Claus Lind Christensen

” Jeg blev bekendt med klagen den 27. februar, da den blev indsendt til administrationen i forbindelse med en evaluering af et lederkursus den 22. – 24. februar. ”

” Jeg beklager dybt, at jeg ikke fik kendskab til hændelsen enten direkte fra klager eller fra vidnerne umiddelbart efter det skete, så vi kunne have forholdt os til klagen før, end vi gjorde. Hvis klagerne eller vidnerne ikke havde lyst til at rejse sagen direkte over for mig, så kunne man være gået til et af de andre HB-medlemmer.”

Sådan lyder svaret fra DJ-formanden kort tid efter de fremsendte spørgsmål …

Netnatur.dk gik videre med DJ-formandens udlægning af årsagen til den lange behandlingstid og rejste de fremsendte spørgsmål og svar overfor til Steen Larsen, fmd for DJ’s hundeaktivitetsudvalg og deltager på kurset i oktober 2018.

Netnatur.dk

Hvad siger du til, at DJ-formanden vender flaskehalsen mod vidnerne og klagerne i denne sag? Hvorfor gik I ikke videre med Jeres oplevelse med HB-medlemmet allerede i oktober 2018?

Steen Larsen:

– Først vil jeg sige, at jeg ikke ønsker at deltage i offentligt ordkløveri om hvem der sagde hvad og hvornår.

– I dag kan jeg dog se, at det var en stor fejl vi ikke fremlagde vores oplevelser skrifteligt. Det burde vi have gjort. Det kan jeg se nu.

– Men hvorfor gjorde vi det så ikke?  Ja, det er svært at svare på. Men på det tidspunkt – i oktober 2018 –  håbede vi nok, at der var tale om en enlig svale. Det var først, da HB medlemmet fortsatte, hvor han slap, da han mødte kursisten i februar måned, at vi gav udtryk for vores oplevelser på skrift.

– Men ja! I dag kan jeg godt se det var en kæmpefejl, at vi ikke indberettede overgrebet skrifteligt.

Netnatur.dk vil også gerne vide, hvordan Claus Lind Christensen ser på selve håndteringen af kursistens klage. Er den foregået “lige efter bogen” eller har de fem, der har valgt at klage over behandlingen, hold i deres kritik om at kursistens navn burde være blevet bedre beskyttet ?

Netnatur.dk:

Har kursisten fået den beskyttelse af sit navn, som hun burde i forhold til forbundets vedtægter og gældende lovgivning? Og hvis ikke – hvordan agter du at håndtere dette?

Claus Lind Christensen:

” Med hensyn til beskyttelse af klagerens navn, så klageren er orienteret om, hvem der har været bekendt med hendes navn i administrationen og hovedbestyrelsen hvor administration og hovedbestyrelse er underlagt tavshedspligt.”

Sådan lyder svaret fra DJ- formanden, der slutter af med at henvise til Jægerforbundets hjemmeside, hvor man kan læse mere om hovedbestyrelsens arbejde med klagen i et referatet fra det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde den 17. april.

Derudover er der d.d. udsendt et JægerNYT, der uddyber sagen, oplyser DJ-formanden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »