Dansk Falkejagt Klub (DFK) udfordrer “noget for noget andet” politikken i Vildtforvaltningsrådet og ønsker “opgør med bæredygtigheden i den slags byttehandler – før de bliver truffet bag lukkede døre i dybeste hemmelighed!”

Dansk Falkejagts Klubs tale til Friluftrådets Generalforsamling d. 28. 4. 2016

Af René Rask Bruun, formand for Dansk Falkejagt Klub

Dansk Falkejagt Klub har bedt om at få hele friluftsfolkets støtte til ovenstående henstilling. (se herunder)

Lige nu er organisationerne i Vildtforvaltningsrådet i fuld gang med at sætte rammerne for fremtidens vildtforvaltning og arbejde sig frem til et nyt forlig om udsætning og jagttidsfastsættelser og den adaptive vildtforvaltning.

Byttehandler i dansk jagtpolitik

Det er ikke nogen hemmelighed, at falkejagten i køkkenbordsforliget blev ofret i en simpel byttehandel for at bevare udsætning af fuglevildt.

Organisationerne har gået stille med dørene om dette emne fordi man helst ville klare sagerne uden den store offentlige debat. Men med udsigt til, at vores 4000 år gamle jagtform endnu engang ender med at blive ofret, så ønsker vi nu at tage et opgør med bæredygtigheden i den slags byttehandler – før de bliver truffet bag lukkede døre i dybeste hemmelighed!

Friluftsrådet har tiltaget sig en toneangivende rolle i arbejdet med at forlige synspunkter og skabe plads til alle i jagt- og naturpolitikken. Man går ind for både udsætning af vildt og for en prøvetid for falkejagt – det er ikke enten eller men både og.

Det vil Dansk Falkejagt Klub rose Jer for. Det er vejen frem at skabe mest muligt jagt og natur på en gang.

Den henstilling vi bringer til afstemning i dag skal derfor sikre, at Friluftsrådets rummelighed videreføres i Vildtforvaltningsrådet så alle prioriterer faglighed, bæredygtighed, nytænkende formidling samt naturligvis bevarelsen af den eneste jagtlige UNESCO verdenskulturarv vi har her i Danmark .

Det Falkejagt Formidlingskorpset vi gerne vil oprette, skal kunne virke som en prøvetid for jagtformen og samtidig give i tusindvis af naturbrugere en anderledes og spændende naturoplevelse .

Faktisk er der hvert år over 200.000 betalende gæster, der ser rovfugleopvisninger i Danmark. Den store befolkningsgruppe mener vi det er klogt også at tilgodese i natur- og jagtpolitikken.

Vi har lige oplevet en større regeringskrise på grund af landbrugspakken, som de grønne organisationer har kritiseret for at være meget lidt bæredygtig. Men når vi taler jagtpolitik så oplever vi desværre, at det er DOF og DN, der optræder stik imod sund fornuft og kræver et direkte forbud imod det mest bæredygtige, naturnære og skånsomme jagt, falkejagten – før de overhovedet vil indgå i andre jagtforhandlinger.

Det syntes vi simpelthen ikke de kan være bekendt!

Hvorfor skal almindelige naturbrugere berøves muligheden for nogle store naturoplevelser blot fordi DOF og DN ikke ønsker at bringe deres politik i samklang med BirdLife International og andre EU lande.

Det her handler fundamentalt om det enkelte menneskes ret til at udfolde sig bæredygtigt i naturen og hvis der ikke kan skabes rum til falkonerernes UNESCO anerkendte livsførelse, der tillige har medvirket meget aktivt til at genskabe og beskytte vores vandrefalke, så har jeg svært ved at se, hvordan mange af de øvrige friluftsaktiviteter, der er repræsenteret her i dag overhovedet har en fremtid.

Så kære friluftsfolk – stem med hjertet i dag. Lad os sammen sende et signal til forhandlerne om, at der skal være plads til os alle i naturen.

NETNATUR tilføjelse:

Inden afstemningen gik Flemming Torp, der er Friluftsrådets repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, på talerstolen og anbefalede alle at stemme imod det stillede forslag,  men understregede samtidig, at det var en enig bestyrelse i Friluftsrådet, der bakkede 100% op om falkejagten, men dog ikke kunne støtte det fremsatte forslag.

Ved den efterfølgende hemmelige afstemning var der 54 stemmer imod forslaget, 9 undlod at stemme og kun 5 stemte for.

De større organisationer har 2 stemmer hver.

René Rask Bruun takkede for afstemningen og den fremtidige 100% opbakning til falkejagten, men var skuffet over resultatet. Han lovede dog en personlig krammer til de 4 andre, der havde stemt for Dansk Falkejagt Klubs forslag, hvis de stillede op ved udgangen.

Der mødte kun én op ….

 

Skrivelse af René Rask Bruun, formand for Dansk Falkejagt Klub (DFK) sendt til Friluftsrådet Generalforsamling d.31.marts 2016

Tak for indkaldelsen til Generalforsamling 2016 i Friluftsrådet.

Som opfølgning på sidste års generalforsamling, hvor DFK efterlyste en mere målrettet politisk indsats for at genindføre falkejagten og etablerer et formidlingskorps, ønsker vi følgende henstilling til afstemning på Friluftsrådets Generalforsamling om 4 uger:

Generalforsamlingen henstiller til, at Friluftsrådets forhandlere i forbindelse med genforhandling af udsætningsforlig og indførelsen af ny vildtforvaltningspolitik, arbejder målrettet for at falkejagten genindføres og der åbnes mulighed for formidling af denne UNESCO verdenskulturarv til almindelige naturbrugere.

Generalforsamlingen henstiller endvidere til, at Vildtforvaltningsrådet i deres fremtidige arbejde behandler falkejagtsagen med udgangspunkt i Det Dyreetiske Råds tidligere anbefalinger, samt det faktum at falkejagt er en meget naturnær, anskydningsfri og skånsom jagtform anerkendt af BirdLife International som bæredygtig.

Inden afstemningen vil jeg naturligvis kort begrunde, hvorfor vi ønsker at bringe denne henstilling til afstemning. (se herover tale af René Rask Bruun)

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »