Blandt 118 “selvdøde” svenske ørne viser det sig, at 14 procent er døde af blyforgiftning, og at 22 procent havde forhøjede niveauer af bly i kroppen

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

Af Redaktionen 29. oktober 2009

Årsagen til de forhøjede blyværdier skulle givetvis være, at ørnene spiser efterladt slagteaffald fra vildt. Ligeledes indgår anskudt og ikke opsamlet vildt i rovfuglenes fødegrundlag. Tilsyneladende i et sådant omfang, at bly fra hagl og kugleammunition kan måles.

De høje blyværdier i ørne får svenske vildtforskere til at kræve politiske indgreb straks.

De forslår (igen) et totalforbud mod anvendelse af bly til jagt. Både til riffeljagt og til jagt med haglbøsse.

Det svenske Jægerforbund er dog ikke villig til at opgive blyammunition til jagt og mener, at problemet kan løses ved bedre håndtering af slagteaffaldet fra især vildsvin og hjortevildt.

Derfor har de produceret en folder om korrekt håndtering af slagteaffald i naturen.

Debattør Ulf Qvarfort kan heller ikke se problemet. Han hævder, at bekymringen for blyforgiftning af ørne er en storm i et glas vand.

Hans beregninger viser, at kun 0,7 ørne om året dør på grund af forhøjede blyværdier.

Han understreger, at dødsårsagen skal sættes i perspektiv og sammenlignes med hvor mange der dør i trafikken, via sammenstød med højspændingsledninger, vindmøller og meget mere. Desuden pointeres det, at anvendelsen af bly til haglbøssejagt er faldet med omkring 80 procent, da det er forbudt at anvende blyhagl i svenske vådområder samt ved træning – og øvelsesskydning. Kilde: Svensk Jakt, jagareforbundet.se

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »