Dansk Ornitologisk Forening (DOF) afholder for tiende gang Ørnens Dag 17 steder i hele landet. Det sker søndag den 22. februar 2015 …

Af Maya Schuster, DOF.DK

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørnens store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab.

350 af DOF’s frivillige ørne-entusiaster har netop talt sig frem til, at mindst 342 havørne holder til i Danmark lige nu.

Så grib chancen, børn og børnebørn og besøg Dansk Ornitologisk Forenings dygtige rovfuglefolk ude i den danske natur og oplev ørnene søndag den 22. februar.

For tiende år i træk får Danmarks befolkning en unik mulighed for at opleve det helt store vingesus, når DOF’s Projekt Ørn inviterer til Ørnens Dag over hele landet. DOF’s frivillige rovfuglefolk guider, viser og fortæller om havørnen ved arrangementerne.

Udryddet, men nu tilbage med succes

På Ørnens Dag har hele Danmarks befolkning rigtig gode muligheder for at opleve Danmarks og Nordeuropas største rovfugle, og DOF’s rovfuglefolk vil fortælle succeshistorien om havørnen.

I 100 år var den udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives den og hvert år får flere par flere unger på vingerne. Deltagerne kan også få udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.

Havørnene kan opleves over det meste af landet, mens kongeørnen fortsat har en yderst begrænset geografisk udbredelse i Danmark. Man må i reglen til Østhimmerland eller Sydøstvendsyssel, hvis man vil se en dansk kongeørn.

Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I 2014 blev der fundet syv nye havørnepar i forhold til ynglesæsonen 2013, så nu er der mindst 61 ynglende havørnepar i Danmark. De fik i alt 81 unger på vingerne.

Lokale arrangementer på Ørnens dag med kontaktpersoner

Sønderjylland:

Ballum Sluse Kl. 10-13
Mødested: På diget for enden af Ballum Slusevej.
Kontakt: Jan Ravnborg (Tlf. 28144464)
Lokale fuglefolk fra DOF-Sønderjylland er klar ved Ballum Sluse. Antallet af havørne i landet stiger år for år til stor glæde for fugleinteresserede. Der er gode muligheder for at se havørne ved Ballum, hvor der ofte raster meget store flokke af ænder og gæs. Der vil være mulighed for at benytte de opstillede teleskoper. Natur og Ungdom – Vadehavet er igen i år ved slusen, hvor der – alt efter vejret – bliver lavet aktiviteter for børn og unge.

Slivsø Kl. 10-13
Mødested: ved P-pladsen på Bræråvej
Kontakt: Helle Regitze Boesen (tlf. 40 78 16 20) Lene Rasmussen (tlf. 21 65 71 99)
Lokale rovfuglefolk fra DOF-Sønderjylland er klar ved Slivsøen, syd for Haderslev. Antallet af havørne i landet stiger år for år til stor glæde for fugleinteresserede. Det er ikke længere en sjældenhed at se en ørn på vingerne, men imponerende er den stadig. DOF’s bestræbelser på at få de store fugle tilbage har været en succes. Der er stillet teleskoper op, og hvis vi er heldige, kan vi observere Slivsø-parret som gerne bruger et stort træ som observationspost.

Sydvestjylland:

Filsø kl. 10-13
Mødested: P-pladsen ved Filsøgård (tidligere avlsgården), Kærgårdvej 12, 6854 Henne
Kontakt: Jens Rye Larsen (tlf. 61771947)
Som bekendt er Filsø genopstået i efteråret 2012. Og den har virket som en magnet på mange fugle. Her i vinteren er der stadig mange småfugle og vandfugle i området. Det betyder også føde for rovfuglene. Et havørnepar har fundet sig til rette ved søen og har med succes ynglet de sidste to år. Filsø er et stort område, så man må regne med, at man kan blive nødt til at gå en kilometer eller to for at komme til de bedste observationspladser.

Østjylland:

Mossø Kl. 10-14
Mødested: Offentlig P-plads mellem Vædebrovej og Mossø (Mossøbrå), 8660 Skanderborg.
Kontakt: Bo Ryge Sørensen (tlf. 21 42 26 34)
Det Midtjyske Søhøjland besøges regelmæssigt af havørne i vinterhalvåret. På “Ørnens dag” besøger vi Mossø, hvor der er gode muligheder for at se havørn(e). På turen vil der blive fortalt om ørnenes livsvilkår og mulighederne for at beskytte og fastholde ørnene som ynglefugle i Danmark. Derudover vil Zoologisk Museums ringmærker Kim Skelmose fortælle om arbejdet med og baggrunden for det ringmærkningsarbejde af havørne, der finder sted i Danmark. Husk varm påklædning og fodtøj.

Vestjylland:

Skjern Enge kl. 10-14
Mødested: Fugleskjulet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Kontakt: Marianne Linnemann (tlf. 20 14 50 10)
Kom ud i Skjern Enge og hjælp ornitologerne med at få øje på ørnene. Meget ofte ser vi havørnen svæve over Hestholmsøen eller sidde på en pind eller i græsset. Vi står i fugleskjulet og har teleskoper med. Måske kan vi også være heldige at se en vandrefalk og årets første rørhøg. Flokke af bramgås, grågås, kortkæbbet gås og sangsvaner kan ses og høres i engene.

Nordvestjylland:

Ove Sø Kl. 10-14
Mødested: Ove sø ved fugletårnet. Du finder fugletårnet sådan: P. pladsen på vest side af Ove Sø, drej ind fra Kystvejen ved 12,9 km. mærket.
Kontakt: Søren Michelsen Krag (tlf. 40 29 29 83)
Området omkring Ove Sø har ligeså et bredt udvalg af spændende fuglearter og er kendt for at være et af sikreste steder at se havørn, hvis is og frost melder sin ankomst. Også her vil DOF’s lokale guider være klar til at fremvise områdets fugleliv og til at fortælle meget mere om områdets havørne.

Vejlerne (3 mødesteder) kl. 10-14
På Ørnens Dag i Vejlerne vil DOF’s lokale rovfuglefolk bemande Bygholmcenteret, Kraptårnet og Steen Brøllings observationsplatform ved Arup Vejle. I hele Vejler-området er der oftest gode muligheder for at se havørne. Vejlerne har generelt et spændende fugleliv, hvilket de lokale guider vil vise frem med glæde. Alle interesserede er velkomne.
Bygholmcentret, Bygholmvejlevej, 9690 Fjerritslev
Kontakt: Jens Albrechtsen (tlf. 20 94 91 21)
Kraptårnet, Alvejen, 9690 Fjerritslev
Kontakt: Carsten Krog Pedersen (tlf. 23 63 62 23)
Steen Brøllings observationsplatform ved Arup Vejle, Pilgårdsvej 6, 7742 Vesløs
Kontakt: Steen Brølling (tlf. 97 99 03 30)

Tange Sø kl. 10-14
Mødested: Tange Sø: Fiskerhuset ved Gudenåcentralen, Bjerringbrovej 42
Kontakt: Karsten Hansen (tlf. 40 47 89 24)
Tange Sø er Danmarks største kunstige sø. Det er et fantastisk naturområde, hvor der er god plads til havørne. Fra Fiskerhuset ved Gudenåcentralen i søens nordende er der udsyn over en stor del af søen og over til Næsset ved Tange, hvor de høje graner i perioder er yndede udkigsposter for havørne.

Nordjylland:

Lille Vildmose kl. 10-14
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Kontakt: Thorkild Lund (tlf. 51 26 36 79)
På centret er mulighed for at få en kop kaffe og et rundstykke. Her vil man løbende kunne blive opdateret, hvor der aktuelt opholder sig ørne i området. Tårnene vil være bemandet. Lille Vildmose er hjemsted for både Kongeørne og Havørne, ynglefugle såvel som vintergæster. Se evt. mere på: lillevildmose.dk. Husk varm påklædning og kikkert er en god idé.

Fyn:

Stigeø Kl. 10-14
Mødested: Vi påregner, som de foregående år, at vi opretter udkigsposter på den yderste ende af Odense Kommunes gamle losseplads ved Østre Kanalvej på Stigeø. I vej-T ved Vattenfall / Fynsværket / Ejbygade / Havnegade køres mod nordøst 3.800 meter, hvorefter man holder på P-pladsen ved hovedindgangen til Naturområdet Stigeø. Herfra følges skiltningen om til gas-containerstationen.
Kontakt: Henrik Kalcker (tlf. 30 70 90 38)
Der opstilles og bemandes informationstelt i læ for vestenvind ved gascontainerstationen på den nordligste bakketop. Vi vil ligeledes som tidligere år oprette og bemande fremskudte observationsposter i nærheden af vandkanten og tæt på vågen ind mod å-udløbet tilfælde af en tiliset fjord. I informationsteltet vil der, udover muligheden for en altid god snak om fugle, være mulighed for at se de nyeste brochurer og foldere m.v. fra DOF. Endvidere vil der være opslag med foto og oplysninger om de mest gængse fuglearter på fjorden ved vintertide. Der vil være salg af de populære fugle-pins, hvor indtægten går ubeskåret til arbejdet for fuglene.

Vestsjælland:

Fugledegård ved Tissø kl. 10-14
Mødested: Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede.
Kontakt: Jens Boesen (tlf. 40 31 12 62)
Her vil der være erfarne guider fra DOF til stede, som viser og fortæller om fuglene ved søen, hvor de lokale havørne meget ofte lader sig se. Desuden arrangeres der et antal ture i egne biler i løbet af dagen for at finde egnens ørne, glenter og andre spændende fugle. Støtteforeningen – Naturpark Åmosen sælger kaffe mm. og billetter til udstillingen om Kongsgården ved Tissø med bl.a. rekonstruktionen af Tissøguldringen, og Natur & Ungdom Tissø laver arrangementer for børn.

Nordsjælland:

Arresø, Hillerød kl. 10-14.
Mødested: Arresø Øst på P-pladsen ved Pøleåens udløb i Arresø. (Off. transport: Bus 380 R fra Hillerød og / eller Helsinge, Stoppested: “Vink Pølebro” )
Kontakt: Jens Lykkebo. (tlf. 48287436)
Fra pladsen har man et meget fint overblik over Arresø og Nejede Vesterskov, hvor havørnen har ynglet siden 2009. Med lidt held får vi set de lokale ørne og eventuelt overvintrende ørne. Der vil desuden være mulighed for at se andre rovfugle og forskellige andefugle. Der vil være opstillet teleskoper, som kan benyttes af publikum. Medbring gerne egen kikkert og teleskop samt varmt tøj og drikke, da vi jo står meget stille. Alle er velkomne tilmelding ikke nødvendig.

Jyllinge Havn kl. 10-14.
Mødested: Strandpromenaden i Jyllinge over for Lystbådehavnen
Kontakt: Bent Bardtrum (tlf. 46480092)
En gruppe af DOF’s lokale medlemmer vil være til stede med deres teleskoper og håber, at der i lighed med tidligere år på Ørnens Dag vil være mulighed for at stille skarpt på lokale og overvintrende havørne. Ind imellem vil der også være mulighed for at kigge på de mange gæs og ænder i området. Dagen igennem vil der være mulighed for en snak om fugle med de lokale ornitologer, et kig på diverse informationsmaterialer og hver hele time vil der blive en samlet orientering om DOF og ørnene. Der vil som nævnt være opstillet teleskoper, men medbringer du din egen kikkert, kan du måske selv spotte en havørn. Området er meget åbent mod vest, så varmt tøj tilrådes. Alle er velkommen, og der er gratis adgang og gode parkeringsforhold.

Storstrøm:

Avnø Kl. 10-14.
Mødested: Flyvervej 14, ved Naturskolen på Avnø.
Kontakt: Finn Jensen (tlf. 51 31 17 39)
Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde holder igen i år Ørnens dag. Vi tilbyder en rundtur til shelterne og fugleskjulet. Vi har informationsmateriale i Naturskolen, sammen med en kop varm te og kaffe. Der vil være Caretakere ved shelterne og ved kysten, hvor der bl.a. kan ses sæler. Samtidig viser vi film i “Det grønne forsamlingshus”, og der vil foregå en del andre aktiviteter sammen med Natur og Ungdom, Avnø Natur center mfl. Det er muligt for alle at sidde indendørs (hvis det er dårligt vejr) og spise den medbragte mad, så de besøgende kan få varmen. Vi har haft Havørne hvert år (rekorden er 22 stk.) og der vil være en hel andefugle i området. Gode chancer for at se Vandrefalk og diverse rovfugle. DN og Natur og Ungdom deltager også med info og aktiviteter.

Nyord Enge, Kl. 10-13.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord
Kontakt: Allan Gudio Nielsen (tlf. 20 89 09 09)
Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Nyord står også i år klar i tårnet med teleskoper og vil med glæde fremvise en havørn eller to – det slår aldrig fejl! Dagen byder sikkert også på en vandrefalk og lidt blå kærhøge.
Storstrøm (Lolland og Falster)

Hasselø kl. 10-14.
Mødested: Den lille p-plads på Hasseløvej overfor den gamle skole, lige når man køre ind i Hasselø by. Fra p-pladsen og Naturstien er der udsyn til Flatø, Kalvø, Barholme, Kejlsø, Lilleø, renden ved Priorskov og Skejten ved Fuglsang.
Kontakt: Benny Steinmejer (tlf. 25 14 39 39)
Vintertiden er den bedste årstid at se ørne. Fjorde og søer fryser til, og der hvor der opstår en våge, som giver adgang til fisk og vandfugle, jager ørnene. De havørne, der befinder sig hos os i øjeblikket, er lokale ynglefugle og fugle fra Norge, Sverige og Nordtyskland. Der vil være flere turledere på stedet i hele tidsrummet, så mød op når du har lyst. Turlederne vil arrangere små ture af naturstien, hvis vejret tillader det. Stien følger bredden langs Guldborgsund, hvor der er mulighed for at se forskellige svømmeænder og dykænder, der er søgt ind til de områder, hvor der er føde at hente. Der er bl.a. mulighed for at opleve stor skallesluger, lille skallesluger, hvinand, pibeand, troldand, blishøns, blå kærhøg, musvåge og fjeldvåge i området.

Hyllekrog Kl. 10-14.
Mødested: fugletårnet i Saksfjed Inddæmning ved “Billitse Mølle”, Lyttesholmvej 6A, 4970 Rødby, Parkering ved Naturcenter Lyttesholm (Lyttesholmvej 4), eller ved skiltet “Fugletårn 750m” i vejsiden, 500 meter efter naturcenteret. Herfra er der 10 min. gang til fugletårnet.
Kontakt: Ulla Brandt (tlf. 25 67 07 04)
Mød op ved fugletårnet i tidsrummet 10.00 til 14.00. Der vil være guider i tårnet, hvor man i nederste etage kan komme i læ og under tag om nødvendigt. Der er desuden mulighed for en guidet gåtur i nærområdet, og der bydes på kaffe i naturcenteret.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »