Spekulationerne fortsætter efter en dansk jægers nedlæggelse af 27 medaljebukke i Ungarn i 2010. Og Østrig, der har over 500 virksomheder, som avler og handler med levende vildt, nævnes nu som mulig afsender af nogle af de bukke, danskeren skød i Ungarn

Af Henning Kørvel

Spekulationerne om manipuleret vildt, som der for alvor blev sat fokus på, da det i 2010 kom frem, at en dansk jæger det år i det østlige Ungarn havde skudt 27 bukke i medaljeklasse, tre bukke på 100 point og en parykbuk på blot tre dage, fortsætter.

Og mens ungarske medier nu koger suppe på den problematik, Netnatur.dk, The Hunting Report og Nordisk Safari Klubs tidsskrift “Trofæ” gentagne gange har sat på agendaen, og det nationale efterforskningskontor i Ungarn forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned på, så går andre spekulationer på hovedkilden til manipulationen.

Ikke at Rolph Baldus’ udpegning af Ungarn som et af de lande i Centraleuropa, hvor manipulation med vildt praktiseres, devalueres. Men snarere som en tilføjelse hertil spekuleres der nu kraftigt i, hvorvidt Østrig er inde i billedet som leverandør af manipuleret vildt, og objektivt set kunne have været leverandør til illegale jagtoperatører i Ungarn af nogle af de 31 bukke, som den sjællandske jæger i 2010 betalte over én million kroner for at aflive.

Hvorfor netop Østrig hales frem som den mulige kilde, nævnes der to årsager til.

Dels har Østrig tidligere gjort sig mere end uheldigt bemærket, da det er bevist, at det var herfra, den mega kronhjort en tysk greve nedlagde i Bulgarien i 2005, og som han et øjeblik troede, var en ny verdensrekord, indtil CIC diskvalificerede den, fordi det blev sandsynliggjort, at den var avlet i fangenskab i Østrig og ulovligt transporteret til Bulgarien.

Det hører med til historien, at da det gik op for den tyske greve, at han var blevet taget godt og grundigt ved næsen, fik han sin betydelige trofæafgift retur, og det må dog formodes, at han selv her syv år senere stadig har lidt røde ører over, at han lod sig fuppe.

Det sidste punktum i sagen blev tidligere i indeværende år sat af retten i Sofia, der afgjorde den ulovlige import af den omhandlende kronhjort med bødestraf til de involverede bulgarere.

Opsats på størrelse med verdensrekorden

Den anden årsag til, at netop Østrig er under mistanke for at kunne have været inde i billedet som leverandør af nogle af de bukke, den sjællandske jæger aflivede i det østlige Ungarn i 2010, er det faktum, Dr. Rolph Baldus, CIC, fremlægger, nemlig at der alene i Østrig findes over 500 virksomheder, som gør det i avl og handel med levende vildt.

Og at nogle af disse virksomheder kan fremstille både kronhjorte og råbukke med henholdsvis mega gevirer og opsatser, fremgår med al ønskelig tydelighed af et par af disse virksomheders hjemmesider.

På en af dem er afbilledet en buk, om hvilken teksten oplyser, at den på det tidspunkt, hvor fotoet blev taget, var fire år gammel, og opsatsen da vejede omkring ét kg, hvilket ikke blot er totalt uhørt, men også helt usædvanligt, fordi den så enten ligger på linje med den nuværende svenske verdensrekord på 961 gram, eller endda kan være tungere end denne.

Teksten forbigår produktionsmetoden i tavshed, men enhver har dog mulighed for at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt både kastrering og fodring med et foder, som indeholder kød- og benmel, der ellers er forbudt til drøvtyggere i EU, er inde i billedet.

Hvordan skulle det dog ellers være muligt at frembringe større hovedprydelser, end majoriteten af fritlevende bukke producerer under naturlige betingelser i Guds frie natur?

Det spørgsmål stiller mange inkarnerede bukkejægere sig selv.

Et andet interessant spørgsmål er, om manipulerede trofæer allerede er blevet opmålt og optaget i trofælister, før der blev sat fokus på fænomenet, der resulterede i, at CIC i november 2011 udsendte et sæt anbefalinger for manipuleret vildt til jægere, jagtorganisationer, vildtforvaltere og regeringer, der ikke blot fordømmer manipulering med vildt, men også tilbyder regeringer ekspertise til implementering af anbefalingerne i lovgivningen, så hullet lukkes.

Af stor betydning er det desuden, at anbefalingerne opfordrer trofæmålere til at afvise at opmåle jagttrofæer, som der er begrundet mistanke om, er manipulerede, så der forebygges mod, at de optages i trofæoversigter og derved kan komme til at konkurrere med naturligt frembragte jagttrofæer.

Med tydelig adresse til den danske jæger, der stod bag aflivningen af de nævnte 31 bukke i Ungarn i 2010, sagde Rolph Baldus til The Hunting Report i sidste måned, at det ikke kræver en IQ over gennemsnittet at kunne have fundet ud af, at de omhandlende bukke var blevet bragt ud i reviret i kasser direkte fra den stald, hvor de var avlet.

Ses bort fra dette enkeltstående tilfælde, så må det formodes, at omtalen af den danske jægers afskydning af 31 bukke i Ungarn i 2010 i danske og udenlandske medier har gjort alle danske jægere, der har planer om at jage bukke udenlands, bevidste om problematikken, og det afholder enhver fra at efterspørge store trofæer i bundter som radiser. Hvis jægere alligevel gør det, så er det næsten så godt som sikkert, at det ender galt, påpeger Rolph Baldus.

Med ligeledes erfaring fra andre danske jægere, der har været i kløerne på fupmagere, så står det desuden klart, at jægere bør afholde sig fra at efterspørge abnorme bukkeopsatser og bukke, der er bærere af parykopsatser.

Selv om bukke fra naturens side kan tilføjes skader, mens opsatsen er i bast, og på naturlig måde således kan få et abnormt udseende, så er det også en kendsgerning, at der bliver produceret opsatser med overfaldsskader ved, at bukke i bast fanges i fangbure om vinteren, og der med en kniv ridses i de bløde stænger, så disse i fejet stand kommer til at fremtræde tveget og med et større eller mindre antal sidesprosser.

Parykbukke, som danske jægere har hjembragt et ikke ringe antal af fra Ungarn, er som et udgangspunkt altid manipulerede, fordi de som naturlige fænomener er yderst sjældne, ikke blot i Ungarn, men i hele råvildtets udbredelsesområde.

I Danmark, hvor bruttobestanden af råvildt tæller op imod en halv million individer, og den således formentlig overgår den ungarske bestand, får vi kendskab til højest to-tre parykbukke om året.

Det giver derfor sig selv, at råvildtbestanden i Ungarn på naturlig måde ikke udvikler hverken ti eller tyve gange så mange, uden de er manipulerede, altså menneskeskabte.

Lad derfor være med at efterspørge dem, uanset hvor du jager, for jo sværere skrupelløse operatører har ved at afsætte deres manipulerede trofæer til godtroende jægere, desto mere uinteressant bliver det at producere dem. Jægerne selv skal selv medvirke til fjerne markedet for manipuleret vildt. Og tidspunktet til det kan ikke blive ret meget bedre end her på tærsklen til bukkejagten 2012.

Knæk og bræk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »