Danmarks eneste overjæger er død, men har sat sig spor i dansk jagthistorie, der vil blive husket i mange år

Af Henning Kørvel

Overjæger Mogens Andersen, der i mere end 50 år var ansat på Gunderslevholm Gods, er død, men han har sat sig spor, der vil blive husket i mange år fremadrettet.

Han begyndte at ryge pibe, da han var otte år, og han elskede rødvin og valgte i en årrække jagtvin ud for Axelsen Vin i Slagelse. Nu er han draget til de evige jagtmarker.

Overjæger Mogens Andersen blev født 1. oktober 1932. Hans fødselsdato – identisk med starten på efterårsjagten – matchede det liv, han kom til at leve i pagt med naturen, jagt, etik og æstetik.

Faren mente ikke, at han kunne leve af jagtvæsenet. Han skulle have en uddannelse ved siden af, og han blev derfor først uddannet som pottemager – keramiker – hos Knud Jensen, Sorring.

Herefter kom han i lære på forskellige godser som skytte med afsluttende eksamen fra Kalø Jagtskole, mens overjæger Jens Bjerg-Thomsen var skolens leder.

Mogens Andersen fortalte ofte om sit ophold på skolen, og at eleverne på en ekskursion oplevede rørdrummen pauke i sivskoven.

Han blev herefter assistent på Giesegaard, og derefter var han skytte på Wrams Gunderstorp i Sverige, før han i 1962 først blev skytte og derefter overjæger på Gunderslevholm Gods på Sydsjælland og boede i ”Tokkeruphus”, Petersmindevej, før han og hans kone, Kedy, rykkede til deres eget regi i Rejnstrup i nabolaget.

Mogens Andersen ses her sammen med Henning Kørvel i sidstnævntes hjem. Fotoet er fra 1989.

I over 50 år var Mogens Andersen ansat på Gunderslevholm, og af dronning Margrethe er han tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje.

Han var stadig tilknyttet godset, og ved sin død havde han overopsyn med den over 150 år gamle dyrehave, der i det daglige tilses og passes af en fritidsskytte.

Jagtvæsenet på Gunderslevholm Gods er nemlig nedlagt, og jagten udlejet til konsortier.

Gennem årene har Mogens Andersen været ansvarlig for uddannelse af over 50 jagtvæsenselever og for naturplejen på Gunderslevholm og i en årrække desuden på flere omliggende godser.

Dåhjortes forskellige måde at sætte gevirer op på, var Mogens Andersens hjemmebane.

Mogens Andersen havde mange jern i ilden. I en årrække forestod han således sammen med Carl Grønbjerg Diana Jagtrejsers pyrschkursus i Polen, hvor han stod for jagtdelen, og Grønbjerg underviste eleverne på skydebane.

Sideløbende havde Mogens Andersen en omfattende kunstnerisk karriere både som tegner og maler, og som forfatter til fagbøger og artikler og illustrationer i bøger og tidsskrifter.

Han har lavet to bøger i samarbejde med Henning Kørvel, blandt andet ”Det store hjortevildt”. Mogens Andersen er blandt andet selv forfatter til ”Hjortevildt under hegn”.

Hjortevildt under hegn er den ene af de bøger, som Mogens Andersen har skrevet. Den udkom i 1986.

Han startede som tegner i ”Jagt & Fiskeri”, mens Bent Hansen var redaktør af tidsskriftet, og han tog ofte udgangspunkt i sin hverdag, idet han tegnede og skrev om sine oplevelser i dyrehaven og for eksempel satte fokus på udviklingen af dåhjortens gevir.

Dette koncept overførte han til et tv-program, hvor han med Jan Arentz som vært fortalte levende om naturen og dens mange underfundigheder.

Mogens Andersen var medstifter af Foreningen af Danske Herregaardsjægere, som man ikke længere hører så meget til, som da formanden hed Kristian Stenkjær.

Mogens Andersen efterlader sig hustruen, Kedy Andersen, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Æret være hans minde.

Skriv til overjægeren

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »