I sit arkiv har Henning Kørvel fundet tegninger af overjæger Mogens Andersen, der går tilbage til 1973. Tegningerne var øremærket til en artikel af Henning Kørvel om lokkefugle

Af Henning Kørvel

I sit arkiv har Henning Kørvel fundet tegninger af overjæger Mogens Andersen, der går tilbage til 1973. Tegningerne var øremærket til en artikel af Henning Kørvel om lokkefugle, som det var tanken, skulle bruges i en kalender, som Landsjagtforeningen af 1923 ønskede at udgive. Af grunde, som aldrig er blevet forklaret fuldt ud, blev projektet opgivet. I omskrevet form blev artiklen om lokkere brugt i Jagt & Fiskeri, og Mogens Andersen gav efterfølgende Henning Kørvel sine tegninger, der har ligget i hans arkiv, indtil de ved oprydning dukkede frem af gemmerne.

Tekst: Henning Kørvel

Tilbage i 1973, mens overjæger Mogens Andersen, der drog til de evige jagtmarker 23. februar 2021, og ego var tilknyttet ”Jagt & Fiskeri”, medlemsblad for Landsjagtforeningen af 1923, spurgte bladets redaktør, Bent Hansen, om jeg kunne skrive en artikel om lokkefugle, og Mogens Andersen levere tegninger til den?

Artiklen skulle bruges i en kalender, som Landsjagtforeningen af 1923 havde planer om at udgive. I forvejen udgav Dansk Jagtforening en kalender, og Landsjagtforeningen af 1923’s kalender skulle ses som en konkurrent til Dansk Jagtforeningens kalender.

Som sagt, så gjort. Mogens Andersen og jeg løste opgaven, men det gjorde Landsjagtforeningen af 1923 imidlertid ikke. 

Kalenderen blev nemlig skrinlagt. Bent Hansen, der var blevet redaktør af Jagt & Fiskeri ved Frede Petersens tiltræden som formand for foreningen i 1966, gav aldrig nogen fuldt dækkende forklaring på dette. 

Mogens Andersen og ego talte om, at det kunne være økonomien, der lagde projektet i graven, men det er og bliver en teori, fordi det aldrig er blevet bekræftet af Landsjagtforeningen af 1923.

I omskrevet form blev min artikel om hjemmegjorte lokkere brugt i Jagt & Fiskeri, hvor jeg også skrev en artikel om den landelandske lokkefuglemager ”Urmageren” alias Martin Christensen, som blev illustreret med fotos af nogle af hans fine lokkefugle.

Mogens Andersen gav mig efterfølgende sine tegninger, og de har ligget i mit arkiv siden 1973 og kom frem i dagens lys i forbindelse med oprydning. 

Jeg havde helt glemt, at jeg havde dem liggende, og selv om de aldrig blev brugt til bemeldte kalender, så får du her alligevel mulighed for at se dem.

KLIK og læs mere om MOGENS ANDERSEN

Forskellige eksempler på hjemmelavede lokkefugle. Som det ses, kunne selv brædder med en hestesko som ballast bruges.

Med en økse og kniv som det eneste værktøj kunne lokkefugle fremstilles på denne måde, mente Mogens Andersen.

Du er også velkommen til at lade dig inspirere af hans anvisning på fremstilling af lokkere med en økse, men det skal dog erkendes, at muligheden for, at det ville ske, var større i 1973.

Lokkere af PVC var ganske vist fremme på det tidspunkt. Men alligevel fremstillede nogle strand- og havjægere stadig selv deres lokkefugle, indtil lokkere af PVC helt tog over, og nogle af de hjemmelavede lokkere blev samlerobjekter, og andre kom på museum.

KLIK og læs mere om MOGENS ANDERSEN

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »