Overjæger Mogens Andersens urne blev lørdag 11. september nedsat på Gunderslev kirkegård og blandt de fremmødte var en betydningfuld dansk jæger, som startede sin karriere som elev hos overjægeren

Tekst og foto: Henning Kørvel

Med deltagelse af cirka et halvt hundrede mennesker blev overjægers Mogens Andersens urne lørdag 11. september nedsat på Gunderslev kirkegård på Sydsjælland. Urnen var fremstillet af overjægeren, der foruden at være herregårdsjæger var uddannet keramiker. Efter ceremonien kørte deltagerne til mindehøjtidelighed i Gunderslevholm Dyrehave, og violinisten Kim Sjøgren spillede smukt begge steder.

Sensommervejret artede sig fra sin absolut pæne side, da cirka et halvt hundrede familiemedlemmer, venner og gæster lørdag 11. september tog endeligt afsked med overjæger Mogens Andersen ved nedsættelsen af hans urne på Gunderslev kirkegård på Sydsjælland.

Mogens Andersen (født 1. oktober 1932) døde 23. februar i år, og forud for nedsættelsen af hans urne ved en stor smuk natursten med behørig inskription oplyste sønnen, Carsten, at urnen var fremstillet af hans far og opbevaret i mange år til lejligheden. 

Før Mogens Andersen blev uddannet herregårdsjæger, havde han gennemgået en uddannelse som keramiker (pottemager) og havde således udover bemeldte urne blandt andet fremstillet en serie af stilistiske, smukke agerhøns i forskellige positurer.

Datteren Luise betonede, at hendes far fra sit urnested både kan se ned til Susådalen, der med Suså adskiller Gunderslev og Skelby sogne fra hinanden. 

Samtidig har overjægeren kig til Gunderslevholm hovedbygning, der var bolig for hans to principaler, Rolf de Neergaard og sønnen, Claus de Neergaard, som i dag ejer godset sammen med sin søn, Christoffer de Neergaard.

Violinisten Kim Sjøgren spillede ”Altid frejdig når du går” i et afdæmpet toneleje, hvilket var både stemningsfuldt og smukt.

Efter den korte ceremoni på Gunderslev kirkegård kørte selskabet til Gunderslevholm Dyrehave for at mødes på Overjæger Mogens Andersens Korsvej. Her havde familien på forhånd arrangeret borde og stole og forskelligt godt til ganen.

Familien havde desuden medbragt flere kasser af Mogens Andersens jagtbøger, og deltagerne var velkomne til at tage de bøger som de kunne tænke sig.

Det benyttede mange af deltagerne sig af, og ego valgte ”Das Geweih” af Anton B. Bubenik, der var en af Mogens Andersens ”bibler”. Med hjem fulgte desuden den svenske ”Stora Jagtboken”.

Musiceret blev der også her af Kim Sjøgren, der blandt andet spillede ”I skovens dybe stille ro” mens deltagerne cirkulerede rundt mellem hinanden og talte med flere af de andre tilstedeværende. Talt blev der også af blandt andet Kristian Raunkjær, der var taknemmelig for at have fået den første del af uddannelsen til herregårdsjæger hos Mogens Andersen på Gunderslevholm Gods. 

Sådan kendte mange mennesker overjæger Mogens Andersen, der her håndterer en nedlagt dåhjort i Gunderslevholm Dyrehave.

Mogens Andersen havde i sin tid på Gunderslevholm over 50 jagtvæsenselever, og Kristian Raunkjær udtrykte taknemmelighed over at have haft Gunderslevholm som sin arbejdsplads gennem tiden hos Mogens Andersen, der havde mange jern i ilden, fordi han både tegnede og skrev til først ”Jagt & Fiskeri” og senere ”Dansk Jagt”, og herudover designede jagtpiber og valgte jagtvin ud for Axelsen Vin, Slagelse.

Han er desuden kendt for pyrschkursus i Polen sammen med Carl Grønbjerg, og han er forfatter af to bøger, henholdsvis ”Menneskespor i skoven” og ”Hjortevildt under hegn”.

Sammen med Henning Kørvel er han desuden medforfatter til ”Det store hjortevildt”, og han har udført en lang række tegninger, akvareller og malerier, hvorigennem ejerne mindes den karismatiske overjæger.

Helt i Mogens Andersens ånd spillede Kim Sjøgren Champagnegaloppen. Fremførelsen blev krydret med vitser.

Dem og Champagnegaloppen ville Mogens Andersen utvivlsomt have fundet var både festlige og udgjorde en værdig afrunding af hans over 50 år lange virke på Gunderslevholm Gods.

Æret være Mogens Andersens minde.

Mogens Andersens urne er nedsat foran den smukke sten med teksten ”Tak for godhed, kærlighed og vidsyn”.

Kristian Raunkjær, der var jagtvæsenselev hos Mogens Andersen, ses her ved urneneddsættelsen 

Efter den korte ceremoni talte deltagerne med hinanden, før turen gik til mindekomsammen i Gunderslevholm Dyrehave.

 

Gunderslevholm Gods er kendt for sine smukke stene med navne på skovens veje, og mindekomsammen var henlagt til Overjæger Mogens Andersens Korsvej.

Mogens Andersens enke, Keddy ses i kørestol, og foran hende står Bjarne Frost, der i en tale mindedes sit første møde med overjægeren.

Familien tog nogle af Mogens Andersens efterladte bøger med ud i skoven og tilbød dem til deltagerne.

Violinisten Kim Sjøgren musicerede smukt under højtidelighed i både dyrehaven og forinden ved nedsættelsen af overjægerens urne.

 

KLIK og læs mere om MOGENS ANDERSEN

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »