Stærke indicier peger i retning af, at der både i 2015 og 2016 ulovligt er fjernet få dage gamle falkeunger fra en rede på Møn. Nu vil overvågningen af de fredede rovfugle blive skærpet …

Af Jan Skriver, dof.dk
Med afsæt i en mistanke om, at der sker tyveri af vandrefalkeunger på Møn, vil der til næste ynglesæson blive foranstaltet elektronisk overvågning af de sjældne, fredede falke.

Der er både i år og i 2015 på mystisk og mistænkelig vis forsvundet få dage gamle falkeunger fra en af rederne på Møn.

I 2015 blev der opdaget pejlepinde til markering af den præcise placering af reden med ungerne, og i denne sæson er der observeret slidspor, der kan stamme fra et tov, hvormed en person kan komme helt ind på livet af vandrefalkeungerne.

– Vi er meget bekymrede for, at vandrefalke på Møn igen kan blive ofre for tyverier, ligesom det skete i 1969, da en epoke med ynglende vandrefalke sluttede i Danmark, fordi det sidste kuld blev stjålet på Møns Klint, siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) følger udviklingen i vandrefalkens danske bestand.

Uden opsyn ingen falkeunger

– Stærke indicier tyder på, at der nu to ynglesæsoner i træk er fjernet ganske unge falkeunger fra et af Møns syv vandrefalkepar. Ikke alene er der konstateret pejlepinde og slidspor efter tovværk ved redestedet. Der er også set mistænkelig færdsel nær falkenes rede. Vi er bekymrede for, at der både i 2015 og her i 2016 er fjernet få dage gamle vandrefalkeunger på ulovlig vis. Falkeunger er lette at transportere væk og derefter præge til fangenskab, når de er helt små, siger Niels Peter Andreasen.

Falkeeksperten kan konstatere, at ungerne fra den pågældende rede både i år og sidste år er forsvundet netop i en periode, hvor der i en uge ikke blev holdt opsyn med lokaliteten.Det vil der nu blive rådet bod på til næste ynglesæsonen, når der bliver sat elektronisk overvågning i værk, som vil kunne afsløre illegale gæster i falkereden.

Vandrefalk skudt

Men der er andre trusler mod den danske bestand af ynglepar. I august blev en vandrefalk fundet skudt med hagl ved Tappernøje på Sydsjælland. Fuglen var formentlig en unge fra et af områdets ynglepar.
Vandrefalken og alle andre rovfugle er totaltfredede.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »