Råvildtets bevægelsesmønster gennem døgnet er ikke altid ens. Dyrene bevæger sig mere i de perioder, hvor månen lyser mest

Af Redaktionen

Råvildtets aktive og passive perioder gennem et døgn varierer en hel del hen over året.

Således har råvildtet et større aktivitetsniveau i sommerhalvåret end det har i vinterperioden, hvor føden ikke indholder så meget energi.

Faktisk kan vinterføden indeholde så små mængder energi, at dyret forbruger mere energi på selve fødesøgningen, end den får tilført.

Imidlertid kan også en anden faktor spille ind på råvildtets aktivitetsniveau.

Flere påkørsler

I en rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) om vildtpåkørsler har man påvist, at der bliver kørt 12 procent flere stykker råvildt ned i trafikken i perioden omkring fuldmåne.

Der er derfor al mulig grund til at at være påpasselig, når månen lyser mest.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »