Perleuglen har fulgt efter sortspætten til Danmark, da denne etablerede sig som ynglefugl. Uglen ynder nemlig at yngle i sortspættens forladte redehuller

Af Redaktionen

Perleuglen (Aegolius funereus) er en nyere dansk ynglefugl, som kun har ynglet i landet siden slutningen af 1970’erne, og i starten var det kun på Bornholm. I 2007 blev den første gang registreret som ynglende i en plantage i Midtjylland.

Arten ruger især i forladte sortspættehuller, og perleuglens indvandring skyldes sandsynligvis især sortspættens indvandring til Danmark i 1960’erne. Den danske ynglebestand af perleugler tæller dog ikke mange par. I 2012 blev der registreret i alt 7 par.

Med et vingefang på mellem 52 og 58 centimeter og en kropslænge på omkring 25 centimeter, hører perleuglen ikke til blandt de største ugler.

I vinterperioden kan perleuglen opleves spredt rundt i Danmark, bl.a. i Kongelunden.

Levevis

Perleugler lever i både blandskove og fyrreskove. Uglerne ruger i huller, så som forladte sortspættehuller, men kan også ruge i redekasser.

Uglerne lever især af smågnavere som markmus, men kan også tage fugle op til drosselstørrelse.

Arten kræver relativt megen ro omkring reden i yngleperioden.

LÆS OGSÅ: Godt samarbejde giver perleugler i kassen

Den type natur, som uglerne lever i, er almindelige på Bornholm, og bestandens udbredelse synes mere afhængig af tilgængeligheden af egnede redesteder. Det vil derfor hjælpe arten, at der som minimum findes ét egnet redehul pr. 10 hektar skov, eventuelt i form af redekasser.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden fra februar til og med juni.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »