Pil er ikke bare en hurtig måde at få en remise på – det er også en fantastik biotop med foder og skjul til vildtet hele året rundt

Af Anders Bach, Ny Vraa

Pil er utrolig enkel at plante med stiklinger, og den gror villigt selv på meget vandlidende arealer.

Når pilene bliver 2 til 3 år, kan de med fordel klippes ned i 1 meters højde, hvorefter pilene væltes helt eller delvist overskårende ned over hinanden.

Den delvist overskårende pil vil vokse videre i liggende tilstand.

Blandet med højtvoksende græs dannes der huler inde ved stammerne og dermed gode muligheder for fasanerne til af finde ly for vådt vejr. Et drømmeterræn for spaniels.


Startbaner til fasan “take-off”

For at stoppe fasanerne fra at løbe ud af remisen kan der med stor fordel laves en startbane i forbindelse med krattet. Fasanerne er ikke meget for at skulle krydse et åbent stykke.

De samme startbaner kan med fordel benyttes som foderspor, hvor foderet bredspredes.

Her vil fuglene trykke inde i krattet, før de bliver presset nok af hundene til at lette.

Hold startbanerne slået hele sommeren så nyklækkede kyllinger kan komme ud at tørre sig efter en tung dansk sommerbyge.

Ledelinjer i landskabet

Forbind evt. remiser og fodermarker med en hurtigt voksende ledelinie. Her går fuglene i sikkerhed for de flyvende prædatorer.

Jagtmæssigt er det altid spændende at gå ledelinierne igennem, da de tiltrækker alle former for vildt. Det kan både være harer, agerhøns, fasaner, råvildt og snepper der skyder ud af pilene.

Placer en bukkestok i jorden

På nyplantede arealer kan der plantes to-tre meter høje stokke som med sikkerhed vil bringe sommerbukken ud af busken. En sådan territorial pæl kan de færreste bukke ikke stå for at feje på. Den kan ses vidt omkring og advare rivalerne om, at her hersker revirbukken.

Jævnligt vil bukken komme og besigtige pælen og evt. tage kampen op med indtrængende rivaler.

Pil på reviret bryder øjet På de flade arealer er det i jægerøjne dejligt, at se en pilemark bryde øjet i det langstrakte landskab.

Pilemarken er til glæde og gavn for alle, der bruger naturen

Landmanden, der ejer jorden, kan tillige få et positivt dækningsbidrag på sin agerjord.

Vildtet og insekterne får et område der kan holdes fri for kemikalier og tunge maskiner i de kritiske perioder når de jordrugende fugle ligger på rede, når harene har killinger og når de nye rålam er sat.

Jægeren får sig et areal, hvor der altid er noget hjemme. Både under bukkejagten, hvor de fine pilestokke fejes med stor fornøjelse af den territoriehævdende buk, men også i den store jagtsæson hvor alle former for vildt søger ly i pilemarkerne.

SE OGSÅ VIDEO: Buejagt i nordjysk pilemark

Vildtmagneten i det åbne landskab redder mange fugle og dyr fra den hårde tilværelse, der præger markvildtet i det intensive landbrug.

Herfra er det så op til jægeren, at høste af overskuddet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »