Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr

Af Redaktionen

Send den udfyldte blanket til Naturstyrelsen, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted mærket med teksten “Plant for Vildtet” eller via e-mail til nsj@nst.dk

Ansøgningsskema kan hentes på linket her: Ansøgningsskema

Ansøgningsfristerne

  • 30. april for efterårsplantning.
  • 31. oktober for forårsplantning.

Planterne holder sig mellem 5 og 7 dage i de lukkede sække, hvis de opbevares køligt og skyggefuldt. Ved ankomst skal sækkene tages ned fra pallerne og stilles enkeltvis.

Baggrund

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr.

Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter.

På Plantevalg.dk under punktet “Tilskudsordninger” og “Plant for Vildtet” kan du se, hvilke planter som egner sig bedst til at plante på netop din lokalitet.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »