Det kan få stor positiv betydning for de truede engfugle i Danmark, hvis Højesteret stadfæster en dom fra Venstre Landsret i en sag om Værnengene i Vestjylland …

Af dof.dk

Det er sjældent, at landets højeste ret har naturen på retslisten.  Men det sker, når Højesteret skal behandle en ankesag fra Vestre Landsret. Det er organisationen Landbrug og Fødevarer, som har anket Landsrettens dom fra maj i år i en principiel sag om opdyrkning af enge i det beskyttede naturområde Værnengene.

I Landsretten tabte en lokal landboforening sagen på vegne af en af landmændene på Værnengene.

– Hvis landbruget også taber sagen i Højesteret, så kan det i bedste fald føre til bedre vilkår for engfuglene på Tipperhalvøen, et af landets vigtigste yngleområder for engfugle, siger Egon Østergaard, formand for DOF.

Sagen er kompleks, men drejer sig kort fortalt om, hvorvidt en tidsbegrænset aftale mellem en lodsejer og en kommune samt en dårlig fredning kan ophæve beskyttelsen af enge, der ellers er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Værnengene, der støder op til reservatet Tipperne i sydenden af Ringkøbing Fjord, blev fredet allerede i 1977.

Fredning revideret

I 2002 blev fredningen revideret primært for at bevare nogle jagthytter, men formålet med fredningen var stadig ”at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, området som internationalt naturbeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte.”

– Ved revisionen af fredningen i 2002 lykkedes det desværre politikere i det daværende Ringkøbing Amt at få ”afbeskyttet” størstedelen af de ferske enge, der ellers havde været beskyttet af Naturbeskyttelsesloven siden 1992. Det gjorde man ved på et kort at ændre betegnelsen ”enge” til ”vedvarende græsarealer”. Hokus pokus, så var arealerne ikke længere beskyttede – troede man, skriver Egon Østergaard i en leder i DOF’s medlemsblad Fugle og Natur.

I maj 2016 slog Landsretten så fast, at en fredning med en ”fejlagtig retsopfattelse” ikke kan ”træde i stedet for Naturbeskyttelseslovens § 3.”

Heller ikke frivillige aftaler med en kommune om en særlig naturvenlig drift kan sætte loven ud af kraft. Det er den dom, som nu er anket til Højesteret.

– Men uanset hvordan dommen falder ud i Højesteret, så bør den være startskuddet til, at Naturstyrelsen sætter sig sammen med kommunen, lodsejere, DN og DOF for at sikre en mere naturvenlig drift i et af landets vigtigste yngleområder for de truede engfugle. Især da, når Ringkøbing-Skjern Kommune ligefrem har valgt at kalde sig ”Naturens Rige, siger Egon Østergaard.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »