Pomeransfuglen var for 100 år siden så udbredt, at den var et jagtobjekt. Men selv efter en fredning i 1922, er arten ikke kommet igen

Af Redaktionen

Pomeransfuglen (Charadrius morinellus) yngler primært i den arktiske tundra og fjeldhede i det nordlige Europa og Asien fra Norge til det østlige Sibirien.

Pomeransfuglen er en trækfugl og yngler ikke i Danmark. Den ses her kun som trækfugl i for- og efterårsperioderne.

I forårsperioden kan 2-300 hundrede fugle iagttages i det vestlige Jylland, mens antallet under efterårstrækket fra midten af august til oktober er meget lavere.

Pomeransfuglen overvintrer i et smalt bælte østpå fra Marokko til Iran.

Pomeransfuglens levevis

Pomeransfuglene ses i Danmark typisk på pløjemarker og nysåede eller nyspirede korn- eller roemarker samt lignende vegetationsfattige, tørre steder. Fuglene er meget selektive med deres rastepladser, og bruger de samme områder igen og igen.

Pomeransfuglen lever af insekter, orme og snegle.

Vidste du ..?

Kønsrollerne er til en vis grad byttet om hos pomeransfuglen, idet det her er hunnerne, som  konkurrerer om hannernes gunst og også flyver parringsflugt over terrænet.

Hvad kan hjælpe pomeransfuglen?

Fred og ro på dens vigtigste opholdssteder er vigtig.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »