En god begyndelse kan være afgørende i mange sammenhænge, og når det gælder jagthunde, er en god begyndelse en god opdrætter 

Af Michael Sand 

Uanset hvor bevidst man er om Trumlers udviklingsperioder, har man alligevel kun begrænset indflydelse på det endelige resultat.

LÆS også: DRØMMEN OM EN JAGTHUND – fokus på de forskellige faser

Den del af strategien, som vedrører hvalpens rette prægning, er nemlig overladt til opdrætteren. Opdrætteren bærer som bekendt det tunge ansvar for både arv og miljø, og derfor står denne ofte for skud, såfremt en hund mislykkes.

For netop arv og miljø er om noget et kært diskussionsemne blandt hundefolk. Men hvad skyldes arv, og hvad skyldes miljø?

Ja, ofte kan det være som at diskutere, hvem der kom først. Hønen eller ægget?

Alligevel må man være bevidst om, at den miljømæssige påvirkning begynder allerede ved befrugtningen. End ikke den bedste afstamning kan kompensere for utilstrækkelige miljømæssige forhold.

Som potentiel hvalpekøber må man derfor have tillid til, at den udvalgte opdrætter sikrer sig, at både den drægtige og senere diegivende tæve er i både fysisk og psykisk balance. Ikke mindst da tæven i sagens natur spiller en central rolle for hvalpenes såvel mentale som sociale og fysiske udvikling.

Det er dog navnlig i hvalpenes prægningsfase, som strækker sig fra tredje til syvende uge, at der for alvor stilles krav til de forhold, opdrætteren byder tæven og hendes hvalpe. Det er i denne periode, at hvalpenes identitet etableres.

Det er således opdrætterens ansvar at sikre sig, at hvalpene i denne prægningsfase oplever fremmede, børn og andre hunde etc.

I modsat fald vil det ofte være for sent, når først den syvende uge er gennemlevet.

Hunden vil i givet fald have vanskeligt ved at tilegne sig den helt basale tillid, som skal udgøre krumtappen i arbejdet fremover.

Hvalpene må ligeledes have mulighed for at udvide deres aktionsradius dag for dag, efterhånden som eventyrlysten bliver større og større. Dette menes at spille en vigtig rolle for hvalpenes fornemmelse af at holde sig i kontakt med udgangspunktet.

Alt i alt er der altså markant forskel på de hvalpe, som udsættes for de hensigtsmæssige miljømæssige input, og de som ikke gør.

En optimal start er rødderne under den model som illustrerer fremgangsmetoden i det videre forløb.

LÆS også: JAGTHUND: DRESSUROVERSIGT

Uden at tage munden for fuld, må det siges at udgøre selve fundamentet for arbejdet fremover.

Derfor er en ansvarsbevidst opdrætter et krav. Vel noget af det eneste inden for jagthundeverdenen, som der næppe kan stilles spørgsmålstegn ved.

Først derefter kan valg af race, afstamning og køn diskuteres.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »