– DJ’s nye hundestrategi sætter en ny retning for træning af jagthunde i Danmark. Sådan lyder det i tilsendt pressemeddelelse fra Danmarks Jægerforbund

Pressemeddelelse af Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund (DJ) har vedtaget en ny strategi for jagthundearbejdet. Strategien har det sigte at arbejde for alle jagthunde i Danmark. Det vil blandt andet ske ved at styrke det frivillige arbejde, der foregår i jagtforeningerne, og der vil være fokus på både træning og prøver, der går på tværs af alle jagthunderacer. 

Strategien er formuleret sådan: 

Vision: At DJ i 2021 tydeligt har markeret sig som en aktiv organisation for jagthundene i Danmark, hvor målet er flest mulige egnede jagthunde. 

Mission: Sikre uddannelse og aktiviteter for bredden af jægere med jagthunde i DJ med fokus på ”hundens præmisser”. 

Mål 

• DJ som en organisation for alle jagthunde i Danmark. 

• Sikre at jagthundeindsatsen i DJ målrettes bredden af og for alle typer af jagthunde i Danmark. 

• Sikre at jagthundeindsatsen i DJ understøtter jagthundearbejdet i jagtforeningerne. 

• Flere og bedre uddannelsestilbud for medlemmer med jagthunde. 

• Skabe grundlag for øget medlemstilgang igennem jagthundeaktiviteter i jagtforeningerne. 

Strategien har givet anledning til både debat og spørgsmål på sociale medier. Specielt DJ’s udmeldelse af SJD har vakt undren: 

– Som en konsekvens af den nye strategi orienterede vi SJD om, at vi med udgangen af 2022 ønskede at trække os fra SJD, men at vi fortsat ønskede at afholde prøver, det ville blot skulle ske i regi af kredsene. Dette meldte vi ud i god tid, så begge parter ville få god tid til at omstille sig, fortæller Leif Bach, næstformand i Danmarks Jægerforbund. 

Efter drøftelser med SJD blev der på et møde den 24. november 2021 aftalt, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021. Der var fuld enighed og gensidig forståelse herfor. Se mere her: Fælles udtalelse fra DJ og SJD (jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/faelles-udtalelse-fra-dj-og-sjd/)

Økonomien bag 

Et andet spørgsmål, der går igen omhandler økonomi og ressourcer bag de markprøver og vinderklasseprøver, DJ før har gennemført i regi af SJD: 

– Svaret er ganske enkelt, da DJ ikke har haft en overskudsforretning på at afholde prøver for stående hunde, siger Leif Bach. 

Der findes en redegørelse for økonomien her:
jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/okonomien-bag-vinderklasseprover-og-markprover/

Tonen er hård 

Undervejs i debatten har tonen været hård, og der er rejst hård kritik af DJ’s jagthundekonsulent. Til dette siger Leif Bach: 

– Det er helt urimeligt, at DJ’s medarbejdere angribes verbalt. Det er i orden, at man er uenig i kommunikationsform og budskab, men kritik og eventuelle spørgsmål skal adresseres til DJ’s politikere, da det er os, der sætter kursen for hundearbejdet i Danmarks Jægerforbund, og fortsætter: 

– En opfordring er derfor at læse det materiale, der er om emnet på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, og har man spørgsmål, så vil jeg opfordre til at man henvender sig til et HB-medlem med konkrete spørgsmål frem for at udsprede rygter, der ikke styrker samarbejdet om vores jagthunde. 

Ønskes et læserbrev optaget på netnatur.dk, kan det sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »