Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen langer i nyhedsbrev ud efter egne tillidsfolk og skyder i desperate vendinger løs på den frie og uafhængige jagtpresse. 

Leder af Michael Sand, Netnatur.dk

I netop udsendt nyhedsbrev til Jægerforbundets tillidsfolk går formand Claus Lind Christensen direkte efter Netnatur.dk

Udtalelserne kommer umiddelbart efter, at formanden blev taget med bukserne nede, da det blev afsløret, at et referatet på forbundets hjemmeside var fordrejet i en sådan grad, at flere af de fremmødte slet ikke kunne genkende det.

Forbundet måtte efter massivt pres bide i det sure æble og rette det fremlagte referat.

Men formanden mangler åbenbart en lidelsesfælle og allerede kort tid efter afsløringen langer han ud efter Netnatur.dk, som han påstår bringer “Artikler fyldt af løgne og fortielser”.

Udtalelserne er langt under bæltestedet, og selvom  jeg mener, at der skal være højt til loftet, når der krydses klinger i politiske spørgsmål, træder forbundets formand langt over grænsen.

Formandens udtalelserne er kun få timer gamle og her på vores lille redaktion skal chokket lægge sig inden vi giver til genmæle på denne skrivelse.

Det er dog ikke første gang, at vi står model til den slags skriverier.

Da vi bragte artiklen  ”Arealbegrænsning på vej i dansk hjortevildtforvaltning ” blev der også langet hårdt ud efter sitet, da artiklen blev den gnist, der for alvor tændte debatten.

“Netnatur.dk er useriøse”, hed det sig højlydt under fanerne af Danmarks Jægerforbund

Et medlem af forbundets hovedbestyrrelse opfordrede endda til, at man helt undlod at læse Netnatur.dk

Formanden for Danmarks Jægerforbund så stiltiende til, at man med afsæt i forbundets øverste top forsøgte at undergrave tilliden til Netnatur.dk

Knap to år efter er arealbegrænsning i dansk jagtpolitik kun rykket endnu tættere på.

hvor seriøs var forbundets fremførte kritik?

Denne gang er det dog formanden selv, der fører kniven. Nu skal den fri jagtpresse lukkes ned og det én gang for alle. Om man så skal gå så langt, så det må være svært at se sig selv og sine medlemmer i øjnene, er anden sag. Formanden må jo føle, at det er prisen værd.

Der er næppe tvivl om, at Claus Lind Christensen reagerer på, at de sociale medier i stigende grad sparker til hans taburet. Kronvildtet er nemlig en vindersag. Men Jægerforbundets håndtering af de voksende vildtbestande er en regulær tabersag.

Ikke kun en tabersag for jagtsagen, men i særdeleshed for dem, der stadig havde tiltro til Jægerforbundets formand efter den stærkt omdiskuterede håndtering af Jagtens Hus.

Jægerforbundet har opgivet at kommunikere med Netnatur.dk, hævdes det.

Vi har også i det store og hele måtte opgive at kommunikere med Danmarks Jægerforbund, selv om dette bestemt ikke er ønskeligt …

Sådan har det da heller ikke været under tidligere formænd, som også har “måtte finde sig” i Netnaturs kritiske linje. Alligevel har kommunikationen fungeret professionelt. Vi fik svar på de spørgsmål, der blev rejst …

Med den nye formand virker viljen til at svare mere selektiv. Et forhold, som vi har påpeget bl.a. overfor forbundets direktør.

I en mail d. 14. juli 2015 skriver han dog tilbage, at han ikke vil blande sig i, hvorfor formanden ikke vil svare på de spørgsmål, der er stillet direkte til ham.

Selv om direktøren generelt er hurtig til at svare på de spørgsmål, som rettes ind over hans bord, er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at formanden vender det blinde øje til de mere kritiske spørgsmål.

Denne manglende vilje til at svare har naturligvis kølet forholdet ned …

Den 8. marts 2016 rejser vi alligevel efter længere tids manglende kommunikation igen et spørgsmål til Claus Lind Christensen. Men også dette svar går videre til direktøren, der indledningsvis skriver: “Claus Lind Christensen har bedt mig om at svare på den henvendelse om HB-valget i Kreds 2” …

Det er dog meget vanskeligt at lave en dækkende redegørelse af den igangværende debat uden formandens deltagelse. Dette er nævnt adskillige gange.

D. 3. december 2015 påpeger vi det ligeledes overfor bl.a. forbundets kommunikationschef, at vi finder forbundets bidrag til den igangværende debat om fremtidens jagt- og kronvildtforvaltning mangelfuld.

I mailen skrives:

”Jeg vil klart anbefale, at I fremover udsender så vigtige nyheder som pressemeddelelse, da de vedrører alle danske jægere. Ikke kun medlemmer af Danmarks Jægerforbund.”

Jeg ser stadig efter pressemeddelelser fra Danmarks Jægerforbund i min indbakke. Bort set fra en enkelt fremsendte skrivelse, sendt i en periode, hvor de sociale medier var ved at koge over, har vi ikke modtaget noget.

Meddelelsen blev bragt på nøjagtigt det tidspunkt, hvor forbundet ønskede det og der blev ikke flyttet et komma.

Men hvorfor landets mest besøgte jagtsite ikke jævnligt modtager pressemeddelelser fra landets største jagtorganisation, er mig stadig ubegribeligt.

Hvor vidt det alligevel vil lykkes for formanden, at plante sine egne formørkede meninger om Netnatur.dk blandt Jægerforbundets mange frivillige støtter, kan der kun gisnes om.

Kritikken har han fremsendt på mail. En kommunikationsform, der gør det vanskeligt at give svar på de fremførte og udokumenterede postulater …

Selv om Netnatur.dk i forrige måned havde 97.000 unikke IP adresser koblet op på sitet, er det ikke alle jægere, der læser med på Netnatur.dk

Enkelte medlemmer af DJ’s bestyrelse gør f.eks. ikke. De har ligefrem brystet sig af, at de aldrig læser Netnatur.dk

Det er naturligvis en alvorlig sag, når formanden for Danmarks Jægerforbund fremstiller Netnatur.dk som løgnagtig. Det er en ny drejning i den igangværende debat. Især da den fremførte påstand ikke underbygges med eksempler, som kunne tydeliggøre, hvorfor formanden mener, at vi er løgnagtige og hvorfor det er bedst, at medlemmerne istedet læser forbundets hjemmeside.

De fremførte udsagn mener jeg dog understreger, at Claus Lind Christensen er presset. Måske fordi noget tyder på, at selv forbundets redaktionelle frihed er ved at vågne lidt op.

På forbundets hjemmeside, kan man – til trods for udmelding om det modsatte – nu læse et langt og velskrevet referat fra et møde i Sorø. Og her uddeler de fremmødte i følge referatet verbal bøllebank ud til forbundets forsøg på at omvende de sjællandske jægere. Fagligheden blev skudt i sænk og det gik bestemt ikke, som det gjorde ifølge DJ’s fremstillede møde i Midt- og Vestjylland.

Opsigtsvækkende er det, at to regioner kan se så fundamentalt forskelligt på så basale jagtrettigheder.

Jeg tror ikke på, at formandens ord vægter så meget, at han vil være i stand til at rokke ved troværdigheden til Netnatur.dk

De frivillige i forbundet har naturligvis evnen til at danne deres egen mening …

Dog skal det naturligvis understreges, at vi bestemt ikke leverer artikel efter artikel som er klinisk renset for fejl.  Men når vi laver en fejl, vil vi naturligvis gerne have mulighed for at udrede den, hvis ellers det bliver påpeget, hvor det er vi ifølge formanden har fejlet.

Efter næsten to år med hjortedebat og debat om forbundets nye ønsker om overgang til adaptiv vildtforvaltning, mangler vi dog stadig en præcisering af kritikken, som jo ellers i modsat fald let kan henstå som injurerende …

Og så er det svært at tage kritikken seriøs, som er blevet et modeord i den igangværende debat.

Derfor er formandens angreb på den frie presse da også først og fremmest et selvmål. Især da han i samme mail beder alle tillidsfolk om at rette ind og loyalt følge de linjer, som forbundets top er blevet enig med sig selv om.

Her på redaktionen rammer formandens kritik dog et rigtig ømt punkt. Ikke fordi det kommer fra formanden, men fordi det ikke kan udelukkes, at der er andre, som ser den igangværende debat på Netnatur.dk i samme fejlagtige lys.

Vi driver nemlig ikke en forretning på at være kritiske overfor Danmarks Jægerforbund og deres ønsker om at reformere de danske jagtværdier. Udsagnet kan faktisk ikke være længere væk fra sandheden.

Vi har slet ikke ressourcer til at føre sager af denne karakter. Vi nærmer os trods alt 170 opdateringer om emnet. Og selv om vi er jagtens frie presse, er vi også et medie, som er nødt til at tænke på fornuftig anvendelse af vores begrænsede ressourcer.

Vi får ikke tilskud fra offentlige instanser eller jagttegnmidler og de sidste års mandsopdækning af forbundets gøren og laden er fra et kommercielt synspunkt det rene vanvid. Det er da også derfor, at Netnatur.dk er det eneste af de efterhånden mange jagtmedier, som har valgt at røre ved denne sag.

Vi gør det kun af en eneste årsag og det er fordi, vi ikke kan lade være.

Vi er af den klare overbevisning, at den kurs som Claus Lind Christensen og co. har lagt er meget risikabel. Vi frygter, at den kun fører til indskrænkninger, kontrolsystemer og afgivelse af de basale jagtrettigheder.

Vi kan og vil derfor ikke stiltiende se til, at den organisation, som burde være jagtens bedste ven, er ved at udvikle sig til jagtens værste fjende. Nogen må gøre noget og det gjorde vi så. Og ved du hvad Claus Lind Christensen: Det har vi det faktisk rigtig godt med.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »