Et kinesisk bevaringsprogram støtter hvert år op til 50 afrikanske Rangers, som har gjort sig positivt bemærket i kampen for at bevare Afrikas vilde dyreliv

Af Redaktionen

Afrikas vilde dyreliv presses af befolkningstilvækst og et stadig større behov for landbrugsjord og herunder jord til afgræsning med husdyr.

Dertil kommer krybskytteri – som i sagens natur er ulovligt og dertil en ofte kortsigtet udnyttelse af kontinentets dyreliv.

Men kampen mod ulovlig jagt er vanskelig.

Afrikas rangere kæmper ofte en håbløs kamp mod det organiserede  krybskytteri, der involverer stærke kommercielle og internationale kræfter, der via bestikkelse driver forretning på alt fra handel med vildtkød til eksport af stødtænder og horn fra næsehorn etc.

For at sætte fokus de afrikanske Rangers indsats valgte kinesiske Jack Ma den 21. juli 2017 at sætte Paradise International Foundation i spidsen for en kampagne, der skulle sætte fokus på de mange Rangers, der med risiko for eget liv kæmper i forreste linje mod det kriminaliserede og bevæbnede netværk af krybskytter.

Formålet med nomineringerne er at rette verdens opmærksomhed mod de Rangers, der gør en særlig heroisk indsats for at bevare og beskytte det vilde dyreliv i Afrika.

Hvert år vil op til 50 rangers modtage anerkendelse for deres indsats og modtage en donation svarende til 3.000 US dollars.

Vandbuk bevarer håbet og kæmper mod alle ods

Paradise International Foundation fokuserer overordnet set på tre primære mål, som er beskyttede områder, naturprodukter og uddannelse indenfor naturområdet. Hvert år vælger organisationen at fremhæve og støtte 50 afrikanske Rangers for deres indsats mod det organiserede krybskytteri

Alle kan indstille en kandidat, som de mener har gjort sig fortjent til en nominering som årets ranger og på organisationes hjemmeside kan man læse mere om indstillingen og den endelige nominering.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: