Den seneste fangst af en pukkellaks i Vidå i Sønderjylland er den sydligste fangst, der er gjort i et dansk vandløb, ikke blot i 2017, men i det hele taget

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Pukkellaksen, som er fanget i Vidå, sætter endnu en rekord for antallet af danske vandløb, hvor der er indrapporteret pukkellaks. I 2017 er der således i juli og august fanget pukkellaks i  Storå, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å og nu også Vidå.

Pukkellaks, som er en art af laks, der naturligt hører til i de floder og vandløb, som udmunder i Stillehavet, er dermed ikke naturligt hjemhørende i danske vandløb. I 2017 ser man imidlertid en indvandring af pukkellaks, som har et omfang, der ikke tidligere er observeret .

Pukkellaks – læs mere om pukkellaks i flere danske vandløb og om, hvorfor DTU Aqua gerne vil have oplysninger om fangede pukkellaks i danske vandløb.

Galleri med fotos af pukkellaks fanget i danske vandløb i 2017.