l norske elve blev der i 2021 registreret over 100.000 pukkellaks og også danske åer oplever opgang af de invasive laks, som i følge DTU “sandsynligvis vil have negativ betydning på vandløbenes økosystemer”

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. (Artikel-uddrag)

Pukkellaksen hører ikke naturligt hjemme i Danmark, men den er dukket op i de senere år. DTU Aqua følger udviklingen i forekomsten af pukkellaks i danske vandløb og farvande.

I 2021 blev der lige som i 2017 fanget pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder. Det er en fiskeart, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, og observationer af pukkellaks her i landet hører indtil videre til sjældenhederne.

LÆS MERE om pukkellaks i Danmark

Pukkellaks blev i 2021 fanget i Varde Å, Skjern Å og Sæby Å, som har udløb til så forskellige områder som hhv. Vadehavet, Vesterhavet og Kattegat. Endvidere er der længere nede i Kattegat fanget en pukkellaks i Aarhus Havn. Der er altså registreret fangster af pukkellaks på fire lokaliteter i Danmark i 2021. I 2017 blev der registreret pukkelaks i otte danske vandløb.

Det er interessant at indsamle viden om forekomst af pukkellaks i Danmark og at følge, om der sker en ændring i forekomsten, som det er sket i Norge. I Norge har man oplevet en markant stigning i forekomsten af pukkellaks i de norske elve, hvor pukkellaksen heller ikke er hjemmehørende.

Den største indvandring af pukkellaks til norske elve nogensinde blev registreret i 2021. Der blev således fanget over 100.000 pukkellaks i mere end 120 forskellige elve. Desuden er der fanget tusindvis af pukkellaks langs den norske kyst. Der er således tale om en stigning, som viser, at der er mange gange flere pukkellaks i elvene og på kysten i Norge end i både 2017 og 2019.

En stigning i antallet af pukkellaks i danske vandløb vil sandsynligvis have en negativ betydning på vandløbenes økosystemer. De få forekomster i både antal og udbredelse, der indtil videre er registreret i Danmark, vurderer DTU Aqua til at have begrænset betydning. Den mængde, der er set i Norge, vil kunne have langt større betydning.

Det er pukkellaksens specielle to-årige livscyklus, der er årsag til, at den stort set kun forekommer i vandløbene i ulige år (2017, 2019 og 2021).

Pukkellaksen dør lige efter dens første og eneste gydning.

Forekomst af pukkellaks i Danmark i 2021

Kortet viser, hvor der i 2021 er registreret fangst af pukkellaks i danske vandløb og farvande. Varde Å (3 stk.), Skjern Å (1 stk.) og Sæby Å (1 stk.) samt Aarhus Havn (1 stk.)

I Danmark er der ikke mindstemål eller fredningstid på pukkellaks. Den må derfor fanges og hjemtages uanset størrelsen. Det samme gælder for regnbueørred, som også er en stillehavsart, der ikke er naturligt hjemmehørende i danske vandløb.

Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fiskeri i de lokale områder stadig gælder.

DTU Aqua vil gerne have oplysninger, hvis du kan dokumentere andre fangster af pukkellaks i 2021 end dem, der er nævnt i artiklen.

Oplysningerne kan sendes på mail til Tine Kastrup.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »