Michael Sand: Den. 13. september 2012 fotograferede jeg en gammelrå med et mælkehvidt øje. Den 25. maj 2019 kunne jeg konstatere, at den nu drægtige rå stadig er i live

Af Michel Sand, Netnatur.dk 

KLIK og læs mere om RÅVILDT

Første gang jeg så råen med det mælkehvide øje, har jeg ikke noteret. Men første gang jeg fotograferede den var den 13. september 2012. 

Gammelråen med lam og et blint øje fotograferat d. 13. september 2012. Billedet herunder er taget samme sted i 2016. 

Da stod hun med to stærke lam på en skråning uden for mit kontorvindue.

Det gjorde hun også af og til det følgende år. 

I 2016 var øjet dog poppet op – eller ud – og med en bordtennisbold stor udposning gav jeg hende ikke mange dage. 

Desværre så jeg ikke mere til hende i løbet af den kommende sæson. Ej heller i sæsonen 2018 så jeg råen, om end jeg stødte et dyr, som jeg i et flygtigt øjeblik mente godt kunne være råen med det frygtelige øje. Men jeg slog det hen. Det var næsten for usandsynligt. 

KLIK og læs også tidligere opdatering om samme rå: Det fejlede råen

I bukkejagt-sæsonen 2019 fik jeg dog atter et glimt af råen. Øjet var ikke bristet, men til gengæld var hun så tyk, at hun lignede en som kunne briste hvert øjeblikket det skulle være. 

Endnu en drægtig rå viste sig og side om side var det tydeligt, at råen med øjet var væsentlig tykkere. 

Desværre fik jeg ikke et billede af råen. Men at hun er i live finder jeg ganske overraskende. Hun er nu mindst otte år.

Og hvordan et dyr med halveret syn kan overleve så mange sæsoner med jagt ,trafik og til tider strejfende hunde finder jeg ganske imponerende. 

Jagt er ikke den eneste dødsårsag. Naturen vælger også selv, hvem der skal leve videre og “Survival of the fittest” gælder åbenbart stadig i dele af den danske råvildtbestand, hvor ikke mindst evnen til at undgå trafik, jægere og hunde er afgørende for hvem, der lever videre og kan præge fremtidens generationer. 

En vej går gennem området og alene på den strækning, som går gennem vores del, mistes der hvert år dyr til trafikanter, der i svagt lys overraskes af krydsende dyr. 

Mit helt ukvalificerede gæt er, at der i gennemsnit mistes 2-3 dyr årligt over en strækning på godt 500 meter. Dertil kommer, hvad bestanden ellers mister til trafikken, men det jeg endnu ringere overblik over.

Jagt og hjemmeområde

I efteråret drives der jagt på flere af de matrikler, der tilsammen udgør hendes område. Og i reglen skydes der, hvad der kommer for – dog tilstræbes det, at der  skydes lam før rå og at kastebukke skånes. Men det vil givetvis svinge lidt fra matrikel til matrikel og fra jagtdag til jagtdag.  Det kan jeg ikke udtale mig om med sikkerhed. 

Jagtrykket om efteråret og i råens hjemmeområde vil jeg dog alt i alt betragte som moderat, selv om bestandens afskydning fordeles mellem  flere naboer. Men det er kun en forsigtig vurdering. Der er ikke indgået naboaftaler om f.eks. indrapportering af udbyttet.   

Men selv det forholdsvis moderate jagttryk taget i betragtning kan jeg alligevel kun lette på hatten og krydse fingre for, at råens kamp for overlevelse ikke har været alt for smertefuld.

ANNONCE:

MEGET NEM KOLDRØGNING
AF FISK OG VILDKØD

SMOKEPINDS

” Verdens nemmeste koldrøgningsmetode. Ingen ovn, afbrændingskasse, afkølingsrør eller termometer er nødvendigt.” Det udtaler udvikler under det populære TV-program LØVENS HULE.

KLIK på billedet af de populære SMOKEPINDS

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »