Formand for Vildtforvaltningsrådet (VFR) påpeger, at gruppe for nye jagttider skal satse på det faglige, mens næstformand og rådets stemme på de sociale medier mener, at der kan “være flere faglige svar”

Kommentar Netnatur

Vildtforvaltningsrådet nedsætter ofte grupper, som har til opgave at se på f.eks. forvaltning af hjortevildt og forslag til kommende jagttider.

Noget kan dog tyde på, at de nedsatte råd og udvalg er ved at undergrave Vildforvaltningsrådets rolle, da udvalgene er en kloning af den politiske struktur, som allerede ses i selve Vildtforvaltningsrådet. Og det kan åbenbart betyde, at der allerede meget tidligt i behandlingen af f.eks. nye jagttider kan indgås nogle af de politiske forlig, der har kendtegnet rådets indstillinger de sidste mange år.

Formand for Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen påpeger således, at arbejdsgrupperne skal satse på det faglige. De politiske uenigheder, der opstår gruppemedlemmerne imellem, skal ikke behandles i grupperne, men derimod fremlægges for det overordnede råd.

Høringssvar forsøger at fastholde ministerens udspil

Vildtforvaltningsrådets medlemmer og deres organisatorisk tilknytning pr. 12. juni 2017

Jan Eriksen (formand)
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer (næstformand)
Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening
Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse
Flemming Torp, Friluftsrådet
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
Ella Maria Bisschop-Larsen, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer.

I oplæg til møde den 13. juni slår VFR formand fast, at arbejdsgruppen for nye jagttider skal holde fokus på det faglige.

“Jan Eriksen konstaterede, at man i arbejdsgruppen nærmer sig knaster. Jan Eriksen finder det vigtigt, at arbejdsgruppen fastholder en faglig tilgang, at man kommer så langt det er muligt med dette udgangspunkt, og at uenighederne beretter lægges frem for rådet.”

Ovenstående kan man læse ved at følge nedenstående link, hvor der henvises til PDF’er, som dog er alt andet end brugervenlige, når det gælder formidling og debat på de sociale medier etc.

Læs mere: Svana.dk

Løftet politisk pegefinger

Opfordringen til, at udvalget holder fokus på det faglige, skal naturligvis ses i lyset af den massive kritik, der har været rejst mod Den Nationale Hjortevildtgruppe, som rådet havde nedsat for at finde løsninger på fremtidens forvaltning af kronvildt.

De forskellige oplæg, der er udgået fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, var mere politiske end faglige, har det været fremført fra flere sider, og mange har undret sig over, at gruppen består af personer med direkte afsæt i interesseorganisationerne eller Vildtforvaltningsrådet.

Når Eriksen forsøger at holde arbejdsgrupperne på en faglig begrundet kurs, er det givetvis fordi, at rådgivningen i modsat fald risikerer at blive tilført endnu et politisk lag.

Landets nuværende regering har da også ved flere lejligheder løftet pegefingeren overfor Vildtforvaltningsrådet og bedt om faglig rådgivning. De politiske beslutninger er forbeholdt de folkevalte politikere, har budskabet lydt fra landets regering, som i den lange debat om hjortevildt valgte at lytte til den rådgivning, som de modtog uden om Vildtforvaltningsrådet.

Flere holdninger til det faglige

Næstformand i Vildtforvaltningsrådet Henrik Bertelsen, som har sæde i Den Nationale Hjortevildtgruppe går dog  – udfra hvad man kan læse i referatet – i rette med formanden og i referatet kan man læse følgende:

“Henrik Bertelsen bemærkede hertil, at faglige spørgsmål ikke er entydige. Der kan være flere rigtige faglige svar.”

Næstformand Henrik Bertelsen fungerer i praksis som Vildtforvaltningsrådets eneste tydelige stemme på de sociale medier, hvor han ofte kommenter på indlæg fremlagt af personer, medier og organisationer, som skriver om Vildtforvaltningsrådet og herunder dets nedsatte grupper og udvalg.

fasanjagt

Vildtforvaltningsrådets faglig gruppe for jagttider:

Dyrenes Beskyttelse: Birgitte Heje Larsen suppleret af Michael Carlsen
Danmarks Naturfredningsforening: Bo Håkansson
Dansk Ornitologisk Forening: Hans Meltofte
Danmarks Jægerforbund: Niels Søndergaard
Landbrug & Fødevarer: Henrik Bertelsen
Dansk Skovforening: Niels Iuel Reventlow

Ovenstående medlemsliste opdateret d. 12. juni kl 16.40

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »