En rågekoloni kan være en særdeles støjende nabo, måske særligt i dagens første lys og når aftenen melder sin ankomst

Af Redaktionen

Rågen (Corvus frugilegus) er en karakterfugl i agerlandet, hvor man gerne ser den fouragere rundt på markerne i større flokke.

Rågen kan med sin størrelse og fjerdragt, som er helt sort, minde meget om sortkragen, men kendes på sit lange lysegrå næb, som hos den voksne fugl forekommer ekstra langt p.g.a. den nøgne grå hud omkring næbroden.

Rågens kald minder også en del om kragens, men det er ikke helt så groft.

Levesteder

Rågen forekommer i et bredt bælte fra Europa til Asiens Stillehavskyst. I Europa yngler den spredt, talrigest i et bælte fra Skotland og Danmark i nord til Frankrig i syd.

I Danmark forekommer rågen over det meste af landet, men den er klart mest almindelig i det østlige Jylland og på Øerne.

“I det vestlige og nordlige Jylland kan der være langt mellem fuglene.”

Rågen er en udpræget koloniruger, som kan yngle i kolonier på helt op til 700 par. De danske råger er overvejende standfugle, men nogle trækker i strenge vintre sydvestpå til Kanalkysten.

Landet besøges af en del trækgæster fra Nordskandinavien og Rusland, som i milde vintre kan overvintre her. Om vinteren kan rågen træffes i det meste af Europa bortset fra Nordskandinavien.

Rågen hører ikke til de kræsne

Rågen lever primært af insekter, orme og frø, som den borer efter med sit lange og ret smalle næb.

Som de øvrige kragefugle hamstrer rågen føde, f.eks. nødder, som den gemmer til vinteren. Den stjæler også føde, som andre hamstrende råger har gemt.

Bestandsudvikling af rågerne

Efter en kraftig tilbagegang i perioden 1925-1978 fra omkring 100.000 par til under det halve, især grundet bekæmpelse og regulering af ungerne (der kan spises), gik bestanden atter frem i løbet af 1980’erne og kulminerede omkring 1990. Siden da har bestanden stabiliseret sig på et niveau på omkring 40-50.000 par.

Lidt fakta om rågen

Vingefang: 81-99 cm
Længde: 46 cm
Vægt: 460-520 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 16-19 dage
Ungetid: 29-30 dage

Sådan er rågen beskyttet

Fredet.

Regulering af råge

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »