Såfremt vildtudbyttet afspejler bestandudviklingen er råvildtet inde i en trist periode, men hvordan oplever jægerne egenlig udviklingen?

Af Redaktionen

Der er næppe tvivl om, at bestanden af råvildt er faldende. Det viser det indrapporterede antal nedlagte dyr.

Men spørgsmålet er om nedgangen i udbyttet også afspejler nedgangen i bestanden?

Nogle jægere rapporterer om “normal” og stabil bestand i deres primære jagtområde, hvor andre oplever en bestand, der kendetegnes ved f.eks. faldende tendens.

Jægerne oplever altså udviklingen forskelligt.

På Netnatur er der blandt læserne gennemført en mindre undersøgelse for at kredse det spørgsmål ind.

Spørgsmål og fordeling af svar ses herunder.

1. Hvordan oplever du, at bestanden af råvildt udvikler sig i dit primære jagtområde for råvildt? 

KOMMENTAR

Som det ses, oplever knap halvdelen af de deltagende i undersøgelsen, at bestanden i deres område er faldende. Denne oplevelse er altså i tråd med den udvikling, der aflæses i vildtudbyttet.

Interessant er det også, at endnu flere oplever bestanden i deres primære område værende enten stabil eller ligefrem stigende. Kun en mindre del af de adspurgte følte sig ude af stand til at vurdere udviklingen i deres primære jagtområde.

Der blev efterlyst en subjektiv vurdering af udviklingen da det kan være vanskeligt at vurdere bestandudvikling – ikke kun subjektivt, men også objektivt ved hjælp af data som f.eks. udviklingen i vildtudbyttet.

Skal udvikling i vildtudbyttet være synonymt med udviklingen i bestanden, må det nemlig antages, at jagttrykket er mere eller mindre konstant. Jægerne skal da nedlægge den samme andel af vildtbestanden sæson efter sæson.

Når sæsonen stiger, nedlægge der mere. Men opleves det, at bestanden er faldende, træder der også en selvregulerende faktor til. Jægerne ændrer deres afskydning for at udjævne udviklingen og det kan være med til at fortegne den negative udvikling.

Nævnes skal det også, at undersøgelsen ikke hviler på en videnskabelig tilgang. Udover det store fejlskøn, der kan ligge i den umiddelbare subjektive vurdering, er det kun læserne på Netnatur.dk, som er præsenteret for deltagelse i spørgeundersøgelsen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »