Hvornår begynder en voksende bestand af dåvildt at påvirke råvildtbestanden negativt? Det har svensk professor udviklet et bud på

Af Redaktionen

Det er ikke kun i Danmark, at der opleves faldende bestande af råvildt. Det er også en tendens, der over de seneste årtier har kendetegnet det sydlige Sverige.

Men hvorfor falder råvildtbestanden? Det ser professor Petter Kjellander nærmere på i en artikel på Svensk Jakt

Her gennemgår han en lang række forhold, der tilsammen er med til at bestemme bestanden af råvildt.

I artiklen kommer den svenske professor ind på alt fra jagt og trafik til påvirkning fra f.eks. ræv, los og ulv. Professoren ser også på udviklingen i bestanden af dåvildt, da denne menes at påvirke råvildtbestanden.

Modsat udviklingen af råvildtbestanden har dåvildtbestanden været stigende i det sydlige Sverige.

– Vores forskning viser, at dåvildtets vækst har negativt indflydelse på råvildtet. Det fører til, at der sættes færre lam i området, hvor dåvildtbestanden er stor.

Ifølge hans observationer trækker råvildtet sig fra marker og enge, når dåvildtet viser sig og med tiden tvinges de til at indtage føde, der ikke er optimalt.

Også i Danmark trækkes den voksende dåvildtbestand ind i debatten om råvildtbestandens udvikling, som i disse år viser nedadgående tendens.

LÆS OGSÅ:

DÅVILDT: UNDERVURDERES BESTANDEN?

Mange jægere og andre naturelskere har dog et ønske om at huse begge arter på samme revir. Men hvornår bliver der så mange dådyr på terrænet, at det begynder at påvirke råvildtbestanden?

Det har Petter Kjellander udviklet en ret simpel teori på.

“Når du begynder at skyde mere dåvildt end råvildt på dit terræn, har du sikkert overskredet den grænse, der er sundt for råvildtet.”

Det er naturligvis ikke muligt at drage direkte paralleller mellem dansk og svensk jagt, da både traditioner og jagttider er forskellige. F.eks. skal der tages hensyn til, at jægerne ændre adfærd, under bestandudvikling i både den ene og anden retning.

Men ønsket om at opbygge en stærk bestand af dåvildt kan altså i følge de svenske erfaringer betyde at man får en svagere bestand af råvildt.

For at vise hvor meget det et ekstremt tilfælde kan betyde af lade dåvildtbestanden vokse, henviser Petter Kjellander til det berømte terræn Koberg, hvor der nu kun skydes ti procent af de rådyr, som der gjorde før dåvildtet tog til i antal

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »