Frem til og med jagtsæsonen 2020-2021 så det ud til, at afskydningen af råvildt havde stabiliseret sig, men med adgang til de nyeste udbyttetal tegner der sig en anden tendens

Råvildtudbyttet dykker

Afskydningen af råvildt i Danmark tager et dyk. I 2021-2022 blev der nedlagt 77.000 stykker råvildtg mod godt 89.000 i 2020-2021. Faldet på 13,6% er det højeste, vi har set, og det totale afskydningstal ligger nu på niveau med afskydningen i 1990-1991 og 1991-1992. Det faldende udbytte afspejler formentlig en tilbagegang i bestanden, men årsagen er ukendt.

Tekst og foto: Henning Kørvel

Da vi forleden skrev om jagtudbyttet af råvildt, havde vi ikke adgang til udbyttetallet for 2021-2022. Nu, hvor vi har fået tallene, viser det sig, at der i 2021-2022 blev nedlagt 77.000 stykker råvildt i Danmark mod cirka 89.000 i 2020-2021. Det svarer til et fald på godt 13%.

Det kan være udtryk for, at bestanden stadig falder, uden at vi kender årsagen, men med i billedet er man nødt til at involvere jægerenes generelle uvilje imod at skyde råer.

Ikke mindst i den situation, vi har været vidne til siden 2001, hvor ”den fynske råvildtsyge” blev konstateret på Fyn og har afstedkommet, at den fynske råvildtbestand er gået tilbage med cirka 85%.

Tabel: DCE

Råvildtsygen er også konstateret i andre dele af landet, uden at det har været muligt at stille en diagnose, fordi sygdomsbilledet tegner i mange forskellige retninger, selv om dyr over hele landet dør af afmagring og diarre.

Med i billedet til tilbagegangen i råvildtbestanden er vi også nødt til at involvere den stigende bestand af dåvildt. Fra svenske og engelske undersøgelser har vi viden om, at dåvildt er konkurrenter til råvildt om føden, fordi de to arter hjortevildt æder flere af de samme fødeemner.

I dele af Danmark som Lolland, hvor der står meget dåvildt, er det konstateret, at råvildt er gået tilbage. En problemstilling der blandt andet kendes fra Roden Skov under Aalholm. Da der stod mere dåvildt i Roden Skov end i dag, var råvildtbestanden lav, men den gik op, da dåvildtet blev reduceret i antal.

Frem til og med jagtsæsonen 2020-2021 så det ellers ud til, at afskydningen af råvildt havde stabiliseret sig, men når det i 2021-2022 har taget et dyk på 13,6 procent til 77.000, så kolliderer det med denne tese.

Jæger med stor nedlagt råbuk. Der er et stort pres på danske bukke, fordi 53% af jagtudbyttet er bukke.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »