Tungmetaller i den danske natur er blevet kædet sammen med råvildtsygen, og opsigtvækkende beslutninger i august 2013 har holdt liv i mistanken

af Redaktionen

Råvildtsygen er forblevet et mysterium, som ingen har været i stand til at forklare. 

I august 2013 var der dog meget fokus på kobber i naturen og på hvordan dette kunne påvirke råvildtet. 

Fokus rettede sig især mod de steder, hvor der blev udledt gylle fra brug med smågrise, da man her kan måle en langt højere andel af kobber i gyllen end i det som udledes fra de steder, hvor man kun har slagtesvin. 

Mistanken om at svært nedbrydelige tungmetaller kan nedbryde råvildtet og gøre dem syge blev bl.a. begrundet med at tam-får er meget følsomme overfor kobber. 

Vildtforvaltningsrådet kunne ikke blive enige   

En undersøgelse, der kunne afklare om der er en sammenhæng mellem tungmetaller i naturen og de syge rådyr, blev dog aldrig gennemført, da Vildtforvaltningsrådet ikke kunne blive enige om at indstille dette som forslag til ministeren. 

Daværende minister på området Ida Auken var dog ikke just tilfreds med at der blev stemt nej til undersøgelsen, og sendte derfor spørgsmålet tilbage i styrelsen.

Og her har det efter meget at dømme været diskuteret siden og da Netnatur.dk d. 30. november 2016 rettede henvendelse til Ida Auken lød svaret:

” Da det er over 3 år siden kan jeg desværre ikke huske det. Spørg evt i ministeriet.”
 
Artikelfremstillingen herunder er fra august 2013 og skal naturligvis læses i det perspektiv.
 
Hvis man vil holde sig opdateret omkring råvildtsyge og tungmetaller i naturen henvises til siden RÅVILDT, hvor man kan læse mere om bl.a. syge rådyr og rådyrsygen.
 
BEMÆRKES skal det her, at der ikke er belæg for at påstå, at udledning af slam med stort indhold af kobber gør råvildtet syge.
 
Men … som det kan ses i fremstillingen herunder, var viljen i august 2013 til at få det undersøg ikke ligefrem overvældende. Spørgsmålet kørte i ring og det gør det måske stadig. 
 
 

INGEN KONTROL MED SLAM FRA SVINEPRODUKTIONEN

NATURSTYRELSEN FØRER VILDTFORVALTNINGSRÅDET BAG LYSET I KOBBERSAG

DJ SIGER NEJ TIL KOBBER-UNDERSØGELSE

MILJØMINISTER UNDERKENDER VILDTFORVALTNINGSRÅDETS INDSTILLING I KOBBERSAG

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »