Ræven, der forsvandt fra Bornholm som følge af en skabs-epidemi i 80-erne, skal måske genudsættes …

Af Redaktionen

”Formændene for de fire største jagtforeninger på øen tror, at det vil blive ja til ræven tilbage til Bornholm, når jagtforeningerne mandag mødes i Danmarks Jægerforbundet kreds 8 på Bornholm”. Det skriver Bornholms Tidendende.

Jægernes holdning til genudsætning af ræven på solskins-øen er dog delte.

Flere frygter, at råvildtet og ikke mindst hare og jordrugende fugle som f.eks. agerhøns og vadefugle, vil få det svært, hvis ræven atter genindtager den danske klippeø.

Overfor dette synspunkt står ønsket om, at rævene skal bekæmpe sølvmåger samt mus og rotter, som i stigende omfang opleves som et problem på Bornholm.

Der er dog også dem, der hævder, at naturen bør gå sin gang. Ræven forsvandt naturligt som følge af skab. Derfor må den også genindvandre naturligt i tilknytning til en isvinter.

Thor Grønbech, formand for Aaker og Aakirkeby tror dog medlemmerne sig ja til genudsætning af ræven, selv om han overfor Bornholms Tidende giver udtryk for, at der er store plusser og minusser ved både et ja og et nej til genudsætning af ræv på Nornholm.

%d bloggers like this: