“Rævehvalpe skydes ikke uden grund”, skriver Henning Kørvel, som her kommenterer DN’s forsøg på at ændre reglerne for regulering af rævehvalpe i juli og august

“Rævehvalpe skydes ikke uden grund”

Under overskriften ”Rævehvalpe skydes uden grund” har Danmarks Naturfredningsforening indledt en kampagne for et opgør med reglerne for regulering af rævehvalpe uden for rævegrave i juli og august. I sin iver efter at tale rævehvalpenes sag overser foreningen imidlertid, at ved mange vådområder i Danmark får hverken ande- eller vadefugle yngel på vingerne på grund af ræve. Hvis DN havde spurgt nogle af sine lokale foreninger samt DOF til råds, før kampagnen var blevet søsat, må det formodes, at den var blevet opgivet, fordi den er et håbløst flob.

 

Af Henning Kørvel

Enø på Sydsjælland har ande- og vadefugle ikke fået yngel på vingerne i flere år på grund af ræve, der udover ved gravjagt på Enø Overdrev jages på to årlige rævejagter på en del af øen, men som i sidste sæson ikke gav resultat.

I Danmarks Naturfredningsforening, der har Maria Reumert Gjerding, tidligere medlem af Enhedslisten som præsident, er man enten ikke bekendt med forholdene uden for Valby Bakke, eller man lader hånt om dem. Foreningen har i det mindste indledt et ”korstog” for ”de små søde uskyldige rævehvalpe”.

Under overskriften ”Rævehvalpe skydes uden grund” varsler foreningen et opgør med reglerne for regulering af rævehvalpe uden for rævegrave.

Foreningen vil have sat en stopper for, at rævehvalpe reguleres i juli og august, for de har ikke gjort nogen skade, hævder foreningen, der ønsker stop for de ”ubegrundede muligheder” for regulering af rævehvalpe.

Regulering er for nem, fordi der ikke skal søges om tilladelse til den, mener foreningen.

Det er og skær populisme, men den vil utvivlsomt tage kegler i den del af befolkningen, der ikke tænker selvstændigt, men lader sig holdningsbearbejde af politikere, foreninger og højtlønnede ”eksperter”, der sidder, hvor de gør for deres egen, men ikke sagens (dyrenes og naturens) skyld.

Rævehvalpe skydes naturligvis ikke uden grund i juli og august. Aldeles ikke. De skydes nemlig, før de bliver store nok til at lave ”rævestreger”. Skydning af rævehvalpe i juli og august er således en forebyggende indsats, der lokalt måske kan give jordrugende fugle en chance for at få yngel på vingerne, hvilket burde ligge DN mere på sinde end at plædere for en anden og mere besværlig procedure for regulering af rævehvalpe end den nuværende.

Spørg landmænd med frilandsgrise, jagtvæsener og almindelige jægere, der sætter fasaner ud, hvad de synes om et eventuelt stop for skydning af rævehvalpe i juli og august, eller reguleringen gøres mere besværlig. De er rystede i deres grundvold, og hvis de mener, at korstoget for rævehvalpe er et ”vildskud” fra DN’s side, så har de inderligt ret.

Hvis DN ønsker at gøre noget positivt for naturen, så må man kunne forvente, at den kan drive det til andet og mere end at ville fratage landmænd, jagtvæsener og almindelige jægere muligheden for at skyde rævehvalpe i juli og august uden først at skulle ansøge om det, for så kan det meget vel være for sent.

Man har sjældent hørt om en så uigennemtænkt kampagne, men da foreningen formodes at vil have holdningerne til den prøvet af i Vildtforvaltningsrådet, så tvinger det medlemmerne, der foruden DN er Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet til at skulle tage stilling.

Hvis ræve var sjældne i Danmark, så ville det være relevant at mindske jagten, men ræve er ikke sjældne under hjemlige himmelstrøg. I 2020-2021 blev der her i landet skudt cirka 33.000 ræve, men hvis DN’s forslag kommer ud over vippen, så vil afskydningen rasle ned sammen med det antal jordrugende fugle, som ikke får yngel på vingerne.

Man kan desværre ikke på forhånd tage for givet, at Danmarks Jægerforbund vil argumentere imod DN’s kampagne, fordi forbundet har indgået en vidtgående principaftale med foreningen. Desuden begik Jægerforbundet for nogle år siden en kapitalbrøler ved i VFR at sige ja til fredning af sølvmågen, som så ikke kunne jages i et par år, før den plagsomme måge atter fik sin gamle jagttid tilbage.

Hvis Jægerforbundet står vagt om jagtens værdier i stedet for at tilstræbe enighed bag rådets indstillinger til Miljøministeren, så må det formodes, at foreningen vil vende tommelen ned ad til DN’s korstog, og DOF må ventes at ville følge trop. DOF ved nemlig af bitter erfaring, at ræve holder jordrugende fugle nede i antal, og foreningen vil derfor gerne vil have dem bekæmpet flere steder i lande, blandt andet på Nyord.

Hvis DN havde rådført sig med DOF og sine lokale afdelinger, der har deres hyr med ræve mange steder i Danmark, må det formodes, at kampagnen så ikke var blevet søsat. Når den alligevel har set dagens lys, så må man formode, at DN ikke har vigtigere sager på bordet og derfor vælger en kampagne, der kun vil skabe irritation og frustration blandt landmænd, jagtvæsener og jægere.

Såfremt sagen overhovedet sættes på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet, så vil jeg inderligt håbe, at den i givet fald kun støttes af Dyrenes Beskyttelse, og rådets øvrige medlemmer sparker sagen til hjørnet og takker nej til at besværliggøre adgangen til at skyde rævehvalpe i juli og august, hvor de er store og begynder at få smag for voksenlivet.

Man kan med rette spørge: Hvad skulle formålet egentlig være udover at skabe irritation og frustration blandt landmænd, jagtvæsener og jægere?

Kampagnen har intet fornuftigt formål, der vil gavne nogen som helst, men vil kun føre til, at endnu færre jordrugende fugle kan få ynglesucces i Danmark, hvilket vel ikke kan være en opgave for en naturfredningsforening?

Eller er der noget, som jeg misforstår?

Læsere, som ønsker at få et læserbrev optaget på netnatur.dk, kan sende indhold til info@netnatur.dk
UDSTYR til regulering af ræv med fælder 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »