Strandjagtforeningens rævejagt på Enø er en vigtig aktivitet af hensyn til jordrugende fugle på øen, men efter meget at dømme, har foreningen afviklet sin sidste rævejagt

Tekst og foto: Henning Kørvel

Rævejagten 29. januar 2022 på Enø blev formentlig den sidste, som Karrebæksminde Strandjagtforening har afviklet. Foreningen er nemlig på vej ud af Jægerforbundet, og på generalforsamlingen som er flyttet til lørdag 7. maj, kommer udmeldelsen til afstemning. Hvis udmeldelsen bliver en realitet ved årets udgang, og en jolleforening tager over, så ventes rævejagten på Enø at overgå til antagelig Næstved Jagtforening.

Karrebæksminde Strandjagtforenings antagelig sidste rævejagt på Enø blev afviklet 29. januar med god deltagelse, men uden Mikkels tilstedeværelse.

Ræve findes dog på øen, men fordi føret var vådt, sås ingen ræve i sivene langs sommerhusområdet, og heller ikke på Enø Overdrev fik jægerne kontakt med ræve.

Rævejagten 29. januar antages at blive den sidste i Karrebæksminde Strandjagtforenings regi, fordi bestyrelsen lægger op til udmeldelse af Danmarks Jægerforbund, og foreningen herefter overgår til at blive en jolleforening, fordi foreningen i dag har flere bådejere som medlemmer, der ikke er jægere end aktive jægere.

Fordi det således er vanskeligt at få nye bestyrelsesmedlemmer og skabe nye aktiviteter, ønsker bestyrelsen udmeldelse af Jægerforbundet, og foreningen omdannes til en jolleforening.

Udmeldelsen skulle have været behandlet på generalforsamlingen 9. februar, men på grund af covid 19-epidemien er generalforsamlingen udsat til lørdag 7. maj på foreningens areal i Karrebæksminde, og den ventes at blive relativ kortvarig.

Kun medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan deltage i afstemningen om udmeldelse af Jægerforbundet, og for at beslutningen bliver gyldig, skal to tredjedele af de, der er medlemmer af Jægerforbundet, stemmer for forslaget.

På rævejagten i januar 2018 blev der skudt to tæveræve. Her jægeren med den første, skudt på Strandgården på Enø.

Bliver bestyrelsens forslag som ventet vedtaget, så vil der blive dannet en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med stiftelsen af en jolleforening, som skal tage over efter strandjagtforeningen fra 2023.

Selv om det på generalforsamlingen i maj vedtages at melde Karrebæksminde Strandjagtforening ud af Jægerforbundet, så gælder beslutningen først fra 31. december 2022, hvilket vil sige, at foreningen altså vil bestå med den nuværende bestyrelse året ud, før arbejdsgruppen tager over og indkalder til en stiftende generalforsamling i, hvad der formentlig bliver en jolleforening.

Strandjagtforeningens rævejagt på Enø, som er en vigtig aktivitet af hensyn til jordrugende fugle på øen og især Natura 2000-området på Enø Overdrev, ventes overtaget af antagelig Næstved Jagtforening.

 

De cirka 40 medlemmer af foreningen, der igen er medlemmer af Danmarks Jægerforbund, kan vælge at forlade Jægerforbundet sammen med strandjagtforeningen, eller de kan vælge at blive medlem af en anden jagtforening.

Karrebæksminde Strandjagtforening blev stiftet 18. juli 1943, og hvis udmeldelse af Jægerforbundet kommer til at stå ved magt, så vil foreningen altså have bestået i godt 79 år, før den antagelig hører op med at eksistere ved årsskiftet 2022-2023.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »