Efter at 61 procent af jægerne på Bornholm har stemt “ja” til at udsætte ræve på øen, er man nu ved at være klar til at indsende en officiel ansøgning til Naturstyrelsen …

Af Redaktionen

Inden ansøgningen indsendes har arbejdsgruppen, som er nedsat af Danmarks Jægerforbund, dog bedt om et møde med regionskommunen, for at høre deres holdning til udsætningen, skriver Bornholms Tidende.

Ræven har ikke været på Bornholm siden slutningen af 80’erne, hvor bestanden forsvandt som følge af skab.

Argumenter for udsætning

Arbejdsgruppen har oplistet nogle punkter som argument for udsætningen:
– Ræven hører til på Bornholm
– Naturen er blevet fattigere uden ræven
– Ræven er vores eneste rovpattedyr
– Ræven har ikke mulighed for at indvandre af sig selv. Vi er nødt til at hjælpe den tilbage
– Ræven er naturens skraldemand, og kan via dens prædation på syge og skadede individer, være med til at holde andre bestande sunde.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »