Miljøminister Kirsten Brosbøl har nu underskrevet bekendtgørelsen om de nye jagttider, der bliver gældende for de næste 4 jagtår. Den nye bekendtgørelse betyder, at der ikke længere kan skydes måger. Til gengæld kan ræv “reguleres” før og efter normal skydetid …

Af Redaktionen

Når der fremover, midt i bukkejagten, lyder et riffelskud 1,5 time før solopgang, er det altså ikke ensbetydende med, at naboen har været på ulovlig bukkejagt og skudt uden for skydetid. Han var blot på ræve”regulering” og udnyttede de nye bekendtgørelser, som netop er underskrevet.

Denne mulighed har fået en blandet modtagelse i jagt-miljøet, men formanden for Danmarks Jægerforbund er dog sikker på, at danske jægere vil være i stand til at håndtere denne tillidserklæring. Han føler sig alt i alt overbevist om, at rævereguleringen før og efter hhv solens op og nedgang IKKE vil blive anvendt som skalkeskjul for bukkejagt.

Men den nye mulighed for at regulere rævehvalpe er ikke den eneste opsigtstvækkvnde i de nye bekendtgørelser, som alt i alt har fået en noget blandet modtagelse. Mest af alt fordi danske jægere var helt uforberedte på, at der var kræfter, som arbejdede på at få mågerne fredet. “Hvor kom det synspunkt fra” var der mange der spurgte hinanden om, da forhandlingerne var overstået og en indstilling til ministren sendt afsted.

– Der er forskellige holdninger til det resultat, der nu foreligger i endelig form, og jeg har adskillige gange sagt, at jeg gerne havde set et bedre resultat af jagttidsforhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet, udtaler formanden for Danmarks Jægerforbund Claus Lind-Christensen på DJ’s hjemmeside. Formanden mener dog, at han opnåede det bedst mulige resultat ud fra de forudsætninger, der var gældende.

Jægerforbunds formanden repræsenterede samtlige danske jægere, da Danmarks Jægerforbund sammen med de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet forhandlede sig frem til den indstilling, som miljøministren nu vælger at følge. De øvrige danske jagtorganistationer Dansk Land- og Strandjagt (DLS), Jagtforbundet af 2014 (JF14) og Lands Jagtforeningen (LJ) har ikke plads i rådet.

Formanden for Danmarks Jægerforbund udtrykker tilfredshed med, at jagttiden er blevet øget på nogle gåsearter, at særfredningen af haren i Vesthimmerland igen er ophævet og at det er lykkedes at fastholde jagttiden på agerhønen. Desuden er jagttiden på fasanhønen blevet gældende allerede fra den 1. oktober, hvilket Danmarks Jægerforbund mener kommer “hundefolket” til gavn, da de kan nedlægge fasaner allerede fra første oktober uden at skulle skelne til kønnet.

Malurten i bægeret har så været fredningen af mågerne, som Claus Lind-Christensen mener er en politisk beslutning, som ikke kan forsvares med biologiske argumenter. Der bliver dog mulighed for at kunne ansøge om regulering. Sidstnævnte kommer så ikke på tale for skalleslugerne, som nu foreløbigt er fredet de kommende 8 år. Ederfuglehunner får en særfredning på 4 år.

Tilladelse til regulering søges hos NATURSTYRELSEN 

 

%d bloggers like this: